Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Britek és franciák a német vezetés? EU jöv?jér?l
Gefährliche Mischung
von Yvonne Esterhazy und Gerhard Blaeske
WirtschaftsWoche, 8. Januar 2007.


Már csak pár hónap, és Tony Blair brit miniszterelnök majd tíz esztend?s hivatali ideje véget ér. Londoni bennfentesek szerint a német EU-elnökség idejére Blair tartogat még néhány meglep? politikai bejelentést. Mivel a klímaváltozás problémakörét Nagy-Britanniában kiemelt figyelem övezi, a távozó miniszterelnök a klímapolitikával gyakorolhat nyomást Angela Merkel szövetségi kancellárra az elkövetkez? hat hónapban. Nagy-Britannia arra törekszik, hogy 2008-tól a légitársaságokat is vonják be a szén-dioxid kibocsátását szabályozó EU-irányelv hatálya alá, valamint szorgalmazza egy globális – üvegházhatású gázok csökkentését szabályozó – keretegyezmény megkötését. Az EU-nak 2020-ig 30 %-al, 2050-ig 60 %-al kell csökkentenie a szén-dioxid kibocsátást.

Merkel kancellárasszony törekvése, hogy új életet leheljen a sikertelen EU-alkotmányba, szintén ellenállásra tarthat számot brit részr?l. Egy olyan alaptörvény, mely további politikai jogosítványokat biztosít Brüsszel számára Londonnal szemben, a brit lakosság többsége számára elfogadhatatlan. A munkáspárti kormány ugyan a szerz?dést aláíró államok között volt, de a francia és holland elutasító referendum következtében Blair nem bánta, hogy a hasonló eredményekkel kecsegtet? brit népszavazásra nem került sor. A miniszterelnöknek nem érdeke, hogy hivatali ideje utolsó fél évében ezzel a kényes kérdéssel foglalkozzon. A Blair utódaként legesélyesebbnek tartott Gordon Brown pénzügyminiszter szintén megrögzött EU-szkeptikus hírében áll. Ha az alkotmányról nem is nyilatkozott, nagyrészt neki köszönhet? Nagy-Britannia távolmaradása a pénzügyi uniótól. Még novemberben bejelentette, hogy az új EU-s költségvetést a brit Nemzeti Számvev?szék szigorú ellen?rzésének veti alá, a gazdaságosabb felhasználás reményében. A németek által el?terjesztett, a költségvetés struktúrájának átalakítását célzó intézkedések esetében azonban a britek belátták, hogy az el?remutató, hogy a kutatásra és oktatásra nagyobb összegeket fordít, mely jótékony hatással lehet a szigetországra is, ezért elfogadták. Egy kérdésben Blair és Brown nem értenek egyet. Ez az esetleges transzatlanti szabadkereskedelmi zóna létrehozása az USA és az EU között. Blair elveti, míg Brown – számos német politikushoz hasonlóan – támogatja az ötletet.

Míg Nagy-Britannia legalább részben Európa-politikai irányultságú, addig Franciaországot a letargia és az ellenállás veszélyes keveréke jellemzi az Unióval kapcsolatban. A nyilvános sajtóban kevés szó esik Európáról és legalább ilyen csekély az érdekl?dés a német elnökség célkit?zései iránt. A francia elnökválasztásokig aligha várható Párizsból bármilyen, az Uniót el?remozdító javaslat. Hogy mi várható a választások után, azzal kapcsolatban sem lehet oka Berlinnek az örömre. Az „Európa” fogalom negatív tartalommal bír, és ez nem változott a 2005. májusi – az európai alkotmányról szóló – népszavazás óta. Mindkét esélyes jelölt, a szocialista Ségoléne Royal és a konzervatív Nicolas Sarkozy is kritikával illette az Európai Központi Bankot, mert az er?s euró gátat szab a gazdasági növekedésnek. Royal szerint az alkotmány a jelenlegi formájában halálra van ítélve, szorgalmazza a szociális elemek hangsúlyosabb megjelenítését az EU-s alapszerz?désben, míg Sarkozy nem zárkózik el t?le, de több teret hagyna a min?sített többségi döntéseknek az egyhangúsággal szemben. Ezáltal létrejöhetne az ún. többsebesség? Európa, ahol a fejlettebbek és a fejletlenebbek külön-külön szorosabb együttm?ködést alakítanak ki.

Az agrártámogatások csökkentése terén különösen er?s az ellenállás a franciák részér?l. A francia gazdák kapják az EU agrártámogatások ötödét. A jelenlegi államf? és korábbi mez?gazdasági miniszter Jacques Chirac ígéretet tett a gazdáknak, semmilyen csökkentésbe nem hajlandó belemenni. Bár potenciális utóda, Sarkozy nem áll olyan közel a mez?gazdasághoz, ? is kiállt a francia gazdák mellett, bár óvatosan hozzátette, hogy a jöv?ben szükséges lesz a jelenlegi agrárpolitika felülvizsgálata.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány