Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért gy?znek a héják a politikában?
Why Hawks Win
By Daniel Kahneman and Jonathan Renshon
Foreign Policy, January | February 2007


Miért olyan befolyásosak a politikai héják szerte a világon? A választ minden bizonnyal az emberi tudat legmélyén kell keresnünk. Az ember minden pillanatban döntések tucatjait hozza, s a legtöbb esetben az elfogultság és a konfliktus útját választja az engedmények helyett. Ezzel függhet össze, hogy a ”nehézfiúk” a politikában is sokszor több csatát nyernek, mint amennyi optimális lenne. A politikai vezet?khöz eljutó tanácsok és lehetséges opciók rendkívül sokfélék, ám alapvet?en lebonthatók két csoportra. A héja-logika a kényszerít? akciót, az er? kemény eszközeit hangsúlyozza, miközben nem becsüli sokra a potenciálisan elérhet? konszenzusos megoldást. Számos olyan rezsim van a világon, ahol a hasonló felfogás a kezdeti esetlegességb?l mára állandóvá vált – így a rendszer maga is csupán az er? politikájából ért. A másik logikai irányvonal a galamboké: ez az er? használatával és eredményességével szemben szkeptikus, miközben a megfontolt politikai megoldások el?nyeit hangsúlyozza. Felt?n?, hogy a döntéshozók az esetek többségében mégis inkább el?bbiek tanácsai felé hajlanak. Az er?teljesebb elfogultság lehet?sége és szabadsága vonzza a politikai vezet?t.

Az elfogultság az emberi tudat egyik legfontosabb jellemz?je. Jól mutatja ezt számos pszichológiai felmérés azzal kapcsolatban, hogy az emberek 80%-a tartja magát az átlagnál talpraesettebbnek, attraktívabbnak, jobb képesség?nek vagy például jobb autóvezet?nek. Az egyén önmagával szembeni optimista elfogultsága ugyanennyire evidens a politikában: szívesebben is hallgat rá, ha tanácsadója erre alapozza javaslatát. Természetesen a politikai héják sem tévednek mindig: a második világháború el?tti Nagy-Britanniában például a galambok foglalták el a kés?bb hibásnak bizonyuló álláspontot az elszánt keményvonalasokkal szemben. Ám a két felfogás képvisel?inek igaza között sosem 50-50% az arány: a héják nagyobb arányú elfogultságuk miatt jobban kiteszik magukat a valóságtól elrugaszkodott helyzetértékelésnek, mint mérsékeltebb kollégáik – így van ez lokális vagy külpolitikában és az üzleti életben egyaránt. Az elfogultság egyet jelent a saját képességek és lehet?ségek túlértékelésével – leggyakrabban éppen ez okozhatja a héja-logika kudarcát is.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány