Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Világgazdasági válság elnapolva
Weltwirtschaftskrise wird vertagt
Von Thomas Fricke
Financial Times Deutschland, 25. Januar 2007.


Nemzetközi szakért?k 2007-ben, s?t 2008-ban sem számolnak a világgazdaság nagyarányú visszaesésével, s?t a konjunktúra folytatódását várják. A davosi világgazdasági csúcstalálkozó els? napján az el?rejelzések optimisták voltak. A 2008 utáni évekkel kapcsolatban már nincs ekkora egyetértés a gazdasági elemz?k között, de haladjunk sorjában. A 2007 eleji optimista tendenciák nagy változást ígérnek 2006 második feléhez képest. Jakob Frenkel, korábbi izraeli jegybankelnök szerint 2006 az elmaradt válságok éve volt, nem omlott össze az amerikai gazdaság, nem emelkedtek drasztikusan az olajárak, nem robbant ki jelent?s pénzügyi krízis és a fejl?d? országokat sem sújtotta válság. Frenkel szerint ez nem a szerencsés véletlen m?ve. A mai összefonódott pénzügyi világban közös er?vel könnyebben kezelhet?k a felmerül? problémák, létezik egyfajta beépített stabilitás, mely csökkenti a veszélyforrásokat. Az olajárak ismételt emelkedésére Frenkel azt a választ adta, a 2006–os év megmutatta, hogy a világgazdaság 70 dolláros, vagy magasabb hordónkénti árat is képes túlélni.

Örömre ad okot, hogy a világban általában véve – kivéve az Egyesült Államokat – jobban forog a gazdaság kereke, mondta Laura Tyson, a London School of Economics dékánja. Kína gazdasága 10,5 %-os növekedést tudhat maga mögött 2006-ban, és jó esélyei vannak egy tartós és gyors gazdasági növekedésre. A növekedés min?sége is javult, mert a kormányzatnak sikerült a nagymértékben megn?tt exportjövedelmeket a lakosság fogyasztásának élénkítésével lefékezni. India is er?teljes növekedéssel számol a 2007-es évben. Montek Ahluwalia a gazdasági tervezésért felel?s miniszter szerint India az utóbbi id?ben régóta áhított beruházásokat vonzott határai közé. 2007 végére remélhet?leg a világ e második legnépesebb állama is eléri a kétszámjegy? növekedési rátát.

Németország is dicséretben részesült, ami a korábbi davosi csúcstalálkozókon ritkán fordult el?. Egyértelm? nyilatkozatok hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy a német gazdaság is tartós fejl?dési pályára állt. Úgy t?nik, az Egyesült Államok hátrányba került Európához képest. Az USA fejl?dése számára a legnagyobb veszélyt Laura Tyson szerint az amerikaiak egyre növekv? globalizáció ellenessége jelenti. Nehezen lehet elhitetni a lakossággal, hogy a globalizációnak pozitív hatásai is vannak, ha a középosztály egyre nagyobb hányada nem részesül ezekb?l az el?nyökb?l. Márpedig számos országban a bérek aránya a nemzeti jövedelemben történelmi mélypontra süllyedt.

Sok múlik azon, hogy a gazdasági növekedés els? jelei Európában és Japánban az elkövetkez? években kamatozni fognak-e és pozitív szerkezetváltáson megy keresztül ezen országok gazdasága. A közgazdászok továbbra is állandó veszélyforrásként tekintenek az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegének hiányára. A túlf?tött optimizmust Nouriel Roubini amerikai közgazdász h?tötte le. Kijelentette, az amerikai ingatlanpiac stabilizációja még nem ad okot örömre, beüthet még a krach. Azt is hozzátette, ha a dollár értéke tovább csökken, az Európára is negatív hatással lesz, mint ahogy volt 2004-ben, amikor az er?s euró miatt az öreg kontinens gazdasági növekedése 1 % alá csökkent. Azonban Roubini legpesszimistább forgatókönyve is legfeljebb a gazdasági növekedés lelassulásáról szól, és nem említ gazdasági visszaesést.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány