Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Feltörekv? kelepcék?
Emerging Pitfalls?
By Roben Farzad
Business Week, January 15, 2007


A hith? elvtársak legnagyobb megrökönyödése mellett, a „kapitalista” t?ke, a múlt homályába küldve a 90-es évek pénzügyi válságai által táplált túlzott kockázatra utaló megfontolásokat, egyre nagyobb érdekl?dést mutat a feltörekv? gazdaságok részvénypiacai iránt. Nem csoda, hiszen 2003 óta a fej?d? gazdaságok részvényei átlagosan éves 30 százalékos hozammal bírnak. Az elmúlt öt évben a feltörekv? piacok által kínált befektetési alapok átlagosan négyszer akkora éves hozamot mutattak, mint az amerikai diverzifikált részvényportfoliók. Így az orosz részvénypiac forgalma az elmúlt nyolc évben 3,000 százalékkal b?vült, a sanghaji t?zsde tavaly 130 százalékkal növekedett, miközben a vietnámi t?zsde részvényindexe a duplájára emelkedett. A fejl?d? országok piacai, melyek egykoron a hiperinfláció és a teljes gazdasági instabilitás rémképeivel vétették észre magukat, mára magas profittal kecsegtetnek, melyek els?sorban a rekordmagasságú árut?zsdei árfolyamoknak és a – régióban újkelet? – fiskális fegyelemnek köszönhet?. Ezek a gazdaságok 2001 óta más fejl?d? társaikat háromszor meghaladó egy f?re jutó nemzeti jövedelem-növekedéssel büszkélkedhetnek, a globális kibocsátás egynegyedéért felelve.

Azonban a túl nagy lelkesedés komoly veszedelmeket rejt magában. Kétségtelen, hogy a feltörekv? piacok komoly változáson mentek át ez elmúlt évtizedben, mostanra viszont túlterjeszkedetté váltak, így egy kis botlás is nagy eséssel végz?dhet. Habár a hanyatlás esélye jelent?sen csökkent, az nem jelenti azt, hogy el is t?nt volna. Azáltal, hogy a fejl?d? világ gazdaságai egyre er?sebbé váltak, kormányaik egyre magabiztosabbak, és sok esetben ujjat húznak nagyvállatokkal vagy más szomszédos országokkal, növelve ezzel a politikai kockázatot. A beáramló t?ke pedig egyes valutákat oly mértékben meger?sítetett, melyek az már kárára válhat a gazdasági növekedésnek. Ha e tényez?k valamelyike elriasztaná a befektet?ket, a piacokról villámgyors sebességgel kivonuló t?ke soha nem látott gyorsaságú összeomlást eredményezne. Ennek a veszélye azért ilyen komoly, mert eddig még soha nem áramlott ennyi pénz feltörekv? piacok részvényeibe.

Els?sorban azoknak az országoknak kell komoly fenyegetéssel szembenézniük, amelyek folyamatos versenyben állnak Kínával. Peking mesterséges eszközökkel gyengén tarja a jüant, miközben óriási összegek áramlanak az országba. Ezzel szemben kisebb szomszédjai nem tudtak ellenállni a forró pénzek beözönlése által generált valutaer?södésnek, így exportjuk visszaesett. Ez pedig sok esetben kétségbeesett lépések megtételéhez vezetett. Így Thaiföldön decemberben a kormány bejelentette, hogy szigorítani kívánja az országból való pénzkivitel szabályait. A hír hallatán a bangkoki t?zsde részvényindexe 15 százalékot esett, de a bejelentés hatással volt más feltörekv? piacok indexeire is. Habár a thai kormány végül visszalépett a tervt?l, több országban is gondolkodnak hasonló restrikciók bevezetésén.

De a politikai zavargások ugyanilyen károsak lehetnek. Számos ország megizmosodott, melyek korábban épphogy befértek a nemzetközi gazdasági rend margóján belülre. A venezuelai Hugo Chávez például országa olajjövedelmét politikai érdekszférájának kiterjesztésére kívánja felhasználni. Chávez kiáll Havanna mellett, és hathatós támogatásával jutottak hatalomra a baloldali politikai er?k Bolíviában és Ecuadorban. Argentin kötvényeket vásárolva pedig komoly védelmet nyújtott Buenos Airesnek a külföldi hitelez?kkel szemben. Chávez egyre növekv? befolyása azt jelenti, hogy Karrakasz összeomlása az egész latin-amerikai kontinenst magával ránthatja. De a jelenlegi oroszországi események ennél is nagyobb kockázatot rejtenek magukban…

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány