Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az amerikai fogyasztók tovább költekeznek
Count on Consumers To Keep Spending
By James C. Cooper
Business Week, December 25, 2006 / January 1, 2007


Az elmúlt években a háztartások fogyasztása kiemelked? szerepet játszott az amerikai gazdaság rugalmasságának biztosításában. A fogyasztókra 2007-ben talán még nagyobb feladat hárul e téren, mivel a lakások iránti kereslet alacsony szintje továbbra is visszafogja a gazdasági növekedést. Képesek lesznek megfelelni ennek az elvárásnak? A válasz igen. Azonban nem szabad az el?z? évekhez hasonló mérték? költekezésre számítanunk. A fogyasztás inflációhoz igazított növekedési üteme a 2004-es 4 százalékos csúcsértékhez képest eleve csökkent. 2006-ban 3 százalékos volt, 2007-ben pedig további csökkenésre számíthatunk. A fogyasztók 2007 folyamán ugyanarra a két forrásra támaszkodhatnak majd, melyek 2006-ban is lehet?vé tették, hogy növeljék kiadásaikat. Ezek a bérb?l származó jövedelmek és a vagyongyarapodás ezen kívüli formái. E források – f?leg az utóbbi – azonban várhatóan nem lesznek olyan er?sek, mint az el?z? években.

Ez nem azt jelenti, hogy a fogyasztóknak – és rajtuk keresztül a gazdaságnak – komoly nehézséggel kellene szembenézniük. Ami azt illeti, a BusinessWeek által készített éves el?rejelzés azt mutatja, hogy a gazdaság valamivel lassabban, de ugyanolyan biztos ütemben fog növekedni 2007 folyamán, mely növekedésnek a hazai fogyasztás továbbra is megbízható támasza marad. El?ször is lássuk a munkaer?piacot. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint a gazdaság meg?rizte munkahelyteremt?, és jövedelemnövel? potenciálját. Novemberben 132,000-rel n?tt a munkaviszonyban állók száma. Ez az adat azonban a foglalkoztatás ütemének csökkenését jelzi. 2006-ben havi szinten átlagosan 149,000-rel növekedett a foglalkoztatottak száma, ami visszalépés a 2005-ös 165,000-es mértékhez képest. A csökkenés minden bizonnyal folytatódni fog 2007 folyamán, ami az épít?- és gyáripari szektorok foglalkozásteremt? kapacitásában tapasztalható visszaesésének tudható be. E két szektorban június óta 174,000 f?vel csökkent a foglalkoztatottak száma, mely tendencia a jöv?ben folytatódni fog. E kedvez?tlen folyamatokat kompenzálja a szolgáltató szektorban tapasztalható növekedés, mely a magánszektorban foglalkoztattok számában beálló növekedésnek mintegy 80 százalékát teszi ki. E növekedés motorját dönt?en az egészségügyi, az üzleti szolgáltatói és az idegenforgalmi ágazatok adják.

A munkaer?piac ereje 2007 folyamán meghatározó lesz, mivel a fogyasztói jövedelmek növekedésének els?dleges támasza a bérek lesznek, nem pedig az egyéb kintlév?ségekb?l származó vagyongyarapodás. Korábban épp ez utóbbi források magas szintje tette lehet?vé, hogy a magánszektor megtakarításai rekordmértékben csökkenjenek. Összességében elmondható, hogy az amerikai háztartások kedvez? pénzügyi háttérrel néznek elébe a 2007-es évnek. Ha a gazdaság munkahelyteremt? kapacitásában nem áll be semmiféle hirtelen visszaesés – ami nem valószín? –, a fogyasztók anyagi helyzete megfelel? alapot fog szolgáltatni arra, hogy kiadásaik lassabb, de biztos ütemben tovább növekedjenek 2007 folyamán.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány