Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért nem okoz gondot a dollár gyengesége
Why the Dollar’s Decline Isn’t a Downer
By James C. Cooper
Business Week, January 15, 2007


Igaza lett Soros Györgynek, a milliárdos befektet?nek, mikor 2002-ben arra figyelmeztetett, hogy dollár árfolyama a következ? néhány évben akár harmadával is visszaeshet. A zöldhasú a 2002-es csúcsértékhez képest 35 százalékkal gyengült az euróval, 28 százalékkal a világ vezet? valutáiból összeállított, kereskedelmi forgalom szerint súlyozott valutakosárral, és 18 százalékot az Egyesült Államokkal üzleti kapcsolatban lév? országok nemzeti fizet?eszközének súlyozott kosarával szemben. Mindez azonban mell?zi a káros hatásokat – leszámítva persze mindazon befektet?k veszteségeit, akik nem szabadultak meg elég hamar a zöldhasútól. Valójában számos kedvez? folyamat indult be. Az amerikai vállalatok versenyképessége növekszik, épp úgy, mint az export. A tengerentúli gazdasági érdekeltségekb?l az országba visszafolyó, dollárra váltott profiton keresztül a társaságok nem kevés pótlólagos árfolyamnyereséget könyvelhetnek el. A hosszú távú kamatlábak továbbra is alacsonyak, miközben a gazdaság megfelel? ütemben növekszik.

Azonban a dollárral kapcsolatos aggályok újra kezdenek a felszínre kerülni. Az utolsó negyedévben a dollár ellen dolgozott az a várakozás, hogy a gazdaság növekedésének lassulása oly mértéket fog ölteni, ami mellett a Federal Reserve nem mehet el kamatcsökkentés nélkül, melyet valamikor 2007-re prognosztizáltak. Számos szakért? a dollár árfolyamának további jelent?s csökkenését jósolta. A legborúsabb helyzetkép oly mérték? árfolyameséssel számol, mely zavart okozhat a globális t?keáramlásban, károsan hat más nemzetgazdaságokra, a magasabb importárakon keresztül inflációs nyomást fejt ki, és általánosságban nagyban megnehezíti a Fed dolgát az amerikai gazdasági és monetáris folyamatok vezérlésében. Ez azonban nem t?nik valószín?nek. S?t, leginkább arra lehet számítani, hogy a dollár gyengülésének pozitív hatásai továbbra is ellensúlyozni tudják a negatívumokat.

Az elkövetkezend? évek legnagyobb veszélyfaktora az amerikai gazdaság recessziója, ami azonban nem következik be hirtelen. A valutapiacok az év végén attól tartottak, hogy az ingatlanpiac recessziója más szektorokra is áttev?dhet, csökkentve a lakossági fogyasztás szintjét. E hangokat csak er?sítették a lakásvásárlási kedv vártnál rosszabb értékeir?l és a gyáripar gyengélkedésér?l beszámoló jelentések. A legfrissebb adatok szerint azonban nem kell ett?l tartani. Az ingatlanpiacok ismét nekilendültek, az ipari teljesítmények is javultak, miközben a negyedik negyedévben az egész évre vetített lakossági fogyasztás is 4 százalékos növekedést mutatott. Más részr?l a 2002 óta tartó folyamatos gyengülés eredményeképpen a dollár alulértékelté vált. Ennek mértéke a JP Morgan Chase elemz?i szerint eléri a 10 százalékot. Ha ez igaz, akkor az amerikai gazdaság komoly tartalékkal rendelkezik az elkövetkezend? évekre.

Igaz az is, hogy habár a valutapiacot els?sorban meghatározó rövid távú trendek lefelé ható nyomást fejtenek ki a dollárra, semmi okot nem adnak arra, hogy a dollár súlyosabb válságára következtessünk bel?le. Így például a folyó fizetési mérleg hiánya és annak finanszírozásának nehézségei nem fognak növekedni a következ? évben. Egyik oldalról ugyanis az exportnak kedvez? árfolyam miatt folyamatosan növekszik a kivitel, a másik oldalról a pedig a csökken? kereslet mérsékli az import volumenét, így kisebb kereskedelmi deficittel számolhatunk 2007-ben. Habár Amerika és más gazdaságok növekedési és kamatmutatói közötti eltérések egyre több befektet?t ösztönöznek a külföldi gazdaságokba való invesztálásra, az amerikai növekedési mutatók és megtérülési ráták továbbra is kedvez?ek, és kedvez?k is maradnak mindaddig, míg a gazdaság er?snek mutatkozik.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány