Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…






Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Német önvizsgálat szükséges a közös EU energiapolitikához
Deutscher Spagat
von Susanna Bastaroli
Die Zeit, 15. Januar 2007.


Január elején mintha rendelésre érkezett volna az energiaválság Európába. A Európai Tanács soros német elnöksége éppen hogy elkezdte munkáját és kinyilvánította, a jöv?ben fontos szerepet kap az energiabiztonság az Unióban, amikor Oroszország és Fehéroroszország elzárta az olajcsapot, melynek következtében – akárcsak a 2006 eleji, Kijev és Moszkva között kirobbant gázárbotrány idején – Közép-Európa ismét f?t?anyag nélkül maradt.

Az új uniós energiastratégiai irányelv szerint a legfontosabb teend?k a különböz? energiaforrások differenciálása, a függ?ség csökkentése a hatalmas orosz szomszédtól, valamint a tagállamok közötti szorosabb együttm?ködés lennének. Európa energiaellátása ma a lakosság szemében nem biztonságos, ugyanakkor a szolgáltatók borsosan megkérik az energia árát. Az Európai Bizottság ezért kiélezettebb versenyt szeretne az energiapiacon az árak csökkentése érdekében. A környezetvédelem is fontos napirendi pont. A különböz? energiaforrások egyidej? alkalmazása csökkenthetné a széndioxid-kibocsátást, valamint a hatékonyabb termelés és felhasználás következtében szintén kevésbé kellene tartani a klímaváltozásra gyakorolt negatív hatásoktól. Az EU-tagállamok közös, tiszta energiapolitikája és egy m?köd?képes integrált bels? energiapiac, ez lenne az európai egyesülés egy újabb lépcs?foka. Ezáltal az egyre inkább szkeptikussá váló európaiak végre érezhetnék, Brüsszel valamit valóban értük tesz.

Az Unió valamennyi tagállamában nagy várakozással tekintenek a német elnökség lépéseire az energiabiztonság kérdésében. Angela Merkel kancellárasszony meg is fogalmazta, a jöv?re vonatkozóan mindent el fognak követni, hogy az esetleges környezeti vagy energiakatasztrófák a jöv?ben minél kevésbé befolyásolják az Európai Uniót. A márciusi EU-csúcstalálkozóra a kancellárasszony beharangozta egy közös európai akcióterv kihirdetését a kérdésben. Mindez nagyon szépen hangzik, de az energiapolitika olyan terület, melybe a tagállamok eddig vajmi kevés beleszólást hagytak Brüsszelnek. A német politikusoknak nem kevés álmatlan éjszakát fog okozni, hogy egy mindenki számára elfogadható energiapolitikát dolgozzanak ki, majd jó példát mutatva els?ként írják alá az együttm?ködést, miközben a nemzeti érdekeket sem veszítik szem el?l. Az egyik problémás kérdés a Kremlhez f?z?d? baráti viszony, melyet f?leg Gerhard Schröder volt kancellár ápol. A balti-tengeri gázvezeték terve rávilágított, hogy Berlin az Oroszországgal kötend? kétoldalú megállapodásoknak még egyes EU-s tagállamok nyílt ellenállása mellett is els?bbséget ad, így pedig nehéz közös európai energiapolitikát kialakítani.

A kancellárasszonynak be kell bizonyítania, hogy komolyan gondolja, amikor a Moszkvával kötend? EU partnerségi egyezmény tet? alá hozásáért küzd. Ez az egyezmény ugyanis többek között azt jelentené, hogy Oroszország megnyitná energiapiacát az európai cégek számára. Emellett az Unión belüli összhangot is meg kell teremtenie, nevezetesen elnyernie a lengyelek bizalmát, akik eddig igyekeztek minden Moszkvával kezdeményezett tárgyalást megakadályozni.

Másik probléma a Brüsszel által szorgalmazott energiapiaci liberalizáció. Bár elvben minden tagállam szívesen látna több szerepl?t a piacon, de a nagyhatalmú energiakonszernekhez sem nyúlnának szívesen. Nem igazán volna hiteles, ha a soros elnökség a piaci nyitás, vagy az energiaárak csökkentésének jelszavait t?zné zászlajára, ugyanis az EU energiaügyi biztosa, Neelie Kroes már több alkalommal megfeddte Németországot, hogy semmit nem tesz a verseny támogatása érdekében. Ha odahaza Németország semmit nem tesz az energiakonszernek korlátozása érdekében, ugyan miért tenné ugyanezt közösségi szinten. Végül, de nem utolsósorban ellentmondásos a soros elnökség viszonya az atomenergiához is. A földgáz- és k?olajellátás akadozása miatt már 2006 els? felében éles vitákat kavart az atomenergia esetleges szélesebb kör? felhasználása. A különböz? vélemények miatt Brüsszel ebben a kérdésben semleges maradt. Az energiaszektorról szóló következ? stratégiai jelentésben mindazonáltal ki fogják emelni az atomer?m?vek gazdasági és környezetvédelmi el?nyeit. Az atomenergia jöv?jére vonatkozó egységes álláspont nélkül azonban aligha képzelhet? el közös energiapolitika. Err?l pedig még a Berlinben regnáló koalíciós pártok közt sincs megegyezés. A közös európai energiapolitika megvalósításával az a legf?bb probléma, hogy a hivatalban lev? német soros elnökség jelenleg része a problémának. A berlini kormány változtathat ezen a következ? hónapokban, de ehhez át kell lépnie saját árnyékán.





© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány