Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Oroszország: az európai ellátás középpontjában
Russia At the Centre of European Supplies
By Hans Holzhacker
Europe and Asia STrategies, December 2006


Az Európai Unió földgázfelhasználásának mindegy egyötödét orosz importból fedezi. Egyes országok azonban az átlagnál jóval nagyobb mértékben függenek az orosz gázszállítmányoktól. Így e szállítmányok 100 százalékban fedezik Finnország gázfogyasztását, Görögországét 84 százalékban, 75 százalékban Csehországét és 65 százalékban Ausztriáét. Moszkva eurázsiai energetikai dominanciája a jöv?ben minden bizonnyal csak növekedni fog, mely pozíciót nagyban köszönheti majd a gázszektornak. Oroszország ugyanis nemcsak a világ legnagyobb földgáztermel?je és export?re, hanem egyben messze ? rendelkezik a legnagyobb tartalékokkal is, miközben az Európa és Ázsia közötti kulcsfontosságú szállítási infrastruktúra is az ? kezében van.

Moszkva földgáztermelés és kereskedelem terén betöltött vezet? pozíciójának f? letéteményese a Gazprom, az állami energiaóriás, mely 15 európai országban rendelkezik közvetlen képviselettel, így Németországban, Franciaországban és Olaszországban is.

Az egyre er?söd? orosz pozíciókkal szemben sokan menekülési lehet?séget látnak egy új kezdeményezésben, az orosz gázmez?ket és érdekeltségeket kikerül? Nabucco gázvezeték megépítésében, mely összekapcsolná Európát a Kaszpi-tengeri lel?helyekkel, így bekapcsolná Iránt, a világ második legnagyobb földgázlel?helyét az európai ellátási láncolatba. A sajtó úgy beszél a Nabuccóról, mintha az megteremtené az orosz gáztól való függés teljes felszámolását. Ha azonban a tartalékok globális elhelyezkedésére, a nemzetközi megállapodásokban vállaltakra és a Közel-Kelet politikai instabilitására vetünk néhány pillantást, rögtön beláthatjuk, hogy e hangok minden valóságalapot mell?znek. S?t, ha a másik gázinfrastruktúrát érint? komoly beruházás, a orosz mez?ket Kelet- és Dél-Európával összeköt? Blue Stream 2 gázvezeték realizálásra kerül, a régió orosz gáztól való függése még tovább fog növekedni. Habár a Nabuccón keresztül lehet?vé válik majd az Európai Unió gázellátásának bizonyos mérték? diverzifikálása, igazi jelent?sége csupán kiegészít? jellegéb?l adódik majd. Európa gázellátásával kapcsolatban Oroszország ugyanis semmiképp sem lesz mell?zhet?.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány