Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Rugalmas lehet?ségek céltudatos vállalkozóknak
Flexible Modelle für agile Unternehmer
Von Jürgen Fleig
Financial Times Deutschland, 29. Januar 2007.


Nyugodt szívvel kijelenthet?, hogy nem létezik ideális szervezeti felépítés. A cégvezet?k id?r?l id?re újabb „gyógymódokkal” állnak el?, hogy vállalkozásaik vérkeringését felfrissítsék. A német Telekom mostanában sok ügyfelét veszíti el, többek között azért, mert nem nyújt vonzó, a vonalas telefonszolgáltatást, mobiltelefonálást és szélessávú internet-hozzáférést egyszerre biztosító ajánlatcsomagot vev?inek. Idejétmúlt a vállalatóriás három részre tagolódása, vagyis a T-Com, T-Mobile és a T-Systems szolgáltatások különválasztása.

Ez a felosztás már nem felel meg a mai technológiai fejl?dés és az ügyfelek elvárásainak. Sok más mamutvállalat is elveszni látszik szervezeti felépítése útveszt?jében. A Volkswagen azzal kísérletezik, melyik márkákat vonja össze, ugyanis példának okáért a SEAT az Audi csoportban az utóbbi id?ben igen gyengén szerepelt. A hatalmas autógyárnak nehéz a saját és üt?képes márkáit összeállítani. A cégvezet?k egy nagy és állandó kihívás el?tt állnak, vállalatuk struktúráját folyamatosan változtatniuk kell, hogy mindig meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Feladataik a következ?k:

A vállalatnak azonnal reagálnia kell a piaci változásokra, a konkurenciai kihívásaira, vagy az ügyfelek elvárásaira, vagy lehet?ség szerint el?re is jelezni ?ket.

Hatékonyan kell végrehajtani a feladatokat, kihasználva a méretb?l, vagy együttm?ködésb?l származó el?nyöket. Ez jelentheti a berendezések hatékonyabb alkalmazását, vagy a gazdaságosabb anyagbeszerzést.

Biztosítani kell az információ szabad áramlását, hogy a döntéshozatal gördülékenyebb lehessen. A munkatársak tapasztalat- és információcseréje nagyon fontos.

Fontos szerepet játszhat a szerkezetátalakításban, ha egy tehetséges vezet? kerül egy felel?sségteljes pozícióba. Ilyen esetben nagy lendületet vehet a vállalat fejl?dése, de vigyázni kell, hogy a személyes karriercélok ne rendel?djenek a vállalati érdekek fölé. Ennyi különböz? körülményt figyelemmel kísérni nehéz feladat, éppen ezért számos cégvezet? a siker reményében elemz?ket fogad, akik azután délibábokat kergetnek, mesébe ill? terveket szövögetnek, legtöbbször tényleges eredmény nélkül. A vállalkozások több mint fele rosszul m?ködik. Ez derül ki a Booz Allen Hamilton (BAH) vállalati tanácsadó cég felméréséb?l, melynek keretében több tízezer vállalkozás vezet?jét, illetve alkalmazottait kérdezték meg cégük m?ködésének hatékonyságáról. A leggyakrabban el?forduló hiányosságok a következ?k voltak:

– Az információáramlás nem m?ködik.

– Nem tisztázott, ki milyen feladatért felel?s.

– A középvezet?k által felismert problémákat a fels? vezetés rosszul kezeli.

– A nagyobb vállalatok érzékenyebbek.

Ahol fenti hiányosságokat felismerik, a szervezeti felépítést újra és újra átalakítják a kívánalmaknak megfelel?en. Aki azt akarja, hogy vállalkozása hatékonyan m?ködjön, a mátrix vagy holding típusú szerkezeti felépítést választja.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány