Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kiszervezés a peremvidékek felé
Outsourcing Heads to the Outskirts
By Steve Hamm
Business Week, January 22, 2007


Az indiai Andhra Pradesh tartományban található kis falu, Ethakota nem t?nik egy, az információs forradalom által átformált vidéknek. Az infrastruktúra teljesen elavult, az egymás mellett sorakozó kis viskók egyikében azonban ötven fiatal ül a számítógép el?tt és business process outsourcing feladatokat végeznek, így indiai vállalatok számlakezelését ellen?rzik. Az internethez rádióhullám segítségével kapcsolódnak. Mindnyájan a másfél évvel ezel?tt indult nonprofit szervezet, a GramIT alkalmazottai, mely cég célul t?zte ki az ország informatikai robbanásának India 600 000 vidéki falvára történ? kiterjesztését. Az ethakotai alkalmazottak töredékét keresik a Bangalore- ban hasonló munkát végz? társaiknak, de nem panaszkodnak. Az új munka sokuk életét teljes mértékben megváltoztatta. A vállalkozás még csak Andhra Pradesh tartomány három falvában m?ködik, de mindenképp b?vülni szeretnének. Ami azt illeti, a vidéki outsourcing nem mell?z minden ésszer?séget. Az 1,1 milliárdos ország lakosságának 70 százaléka kis falvakban él, legtöbbjük mez?gazdasági termelésb?l él, amib?l rendkívül nehezen tud boldogulni. A szolgáltató munkahelyek vidéki kihelyezésével nemcsak az ottani munkanélküliséget lehetne felszámolni, de meg is lehetne állítani az amúgy is zsúfolt városokba való tömeges vándorlást.

A feladat nem könny?. Nehezen lehet e vidéki alkalmazottak munkáját összhangba hozni a nemzetközi standardokkal, és így komoly ügyfélhálózatot kiépíteni. Ezért is kezdett a GramIT kicsiben, és ezért fókuszál dönt?en az indiai kormány és hazai vállalati ügyfelek megrendeléseire. „Komoly szkepszis veszi körül a kezdeményezést az alkalmazottak teljesítményének min?ségével kapcsolatban” – mondja J. K. Manivannan, a program egyik vezet?je. – „De ha meg tudjuk mutatni, hogy a vidékiek megfelel? színvonalú munkát végeznek, akkor mások is követni fogják példánkat.”

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány