Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Európa már nem egy nyertes közösség?
Warum Europa keine Gewinnergemeinschaft mehr ist
von Thomas Schmid
Die Welt, 2. Januar 2007


Mi az a Németország? Évszázadokon keresztül bizonytalan volt az ország határa és államisága, mégis: ma már senkinek nem jutna eszébe, hogy ehhez hasonló kérdést tegyen fel. Ugyanez ez a helyzet Európával. Senki nem tudja pontosan megmondani, hol húzódnak határai, és kik tartoznak a közösséghez. Annyi bizonyos, hogy valami köze van a kereszténységhez, de ennek ellenére nem keresztény közösség. Létezését mégsem kérd?jelezi meg már senki. Talán mérete miatt tekintik ma már valóságnak. Három évvel ezel?tt, a legnagyobb csatlakozási hullám idején a régiek mégsem éreztek semmi változást, mint ahogyan az idei román és bolgár belépésre sem „kapták fel a fejüket”. A b?vítést már nem sikerként, hanem sorscsapásként élik meg Nyugaton, az eurószkeptikusok száma évr?l évre n?. Európa gondolkodói egyre keményebben próbálnak fellépni a bürokratikus ötlettelenség ellen, és a kissé romantikusok a tagállamok közötti szellemi kötelék hiányára próbálják helyezni a hangsúlyt.

Néhány évtizeddel ezel?tt Európa a polgárok legnagyobb kívánsága, szinte elemi szükséglete volt. A Római Szerz?dést aláíró országok homogén érdekközösséget alkottak, azonos célokkal és értékekkel rendelkeztek. Amolyan „végzetközösség” voltak, a közelmúlt elítélése kovácsolta ?ket össze, és a béke és jólét felé vezet? út hajtotta ?ket el?re. Szuverenitásuk egy részér?l való lemondást nem tekintették veszteségnek, s?t! Ma viszont Európát Nyugaton már nem a nyertesek közösségeként, hanem a problémák forrásaként kezelik. Habár végs? soron mindenki számára több el?nnyel, mint hátránnyal jár, mérete miatt egyre többen bizalmatlanok vele szemben. Az emberek már nem örülnek a b?vítéseknek, sokan a régi államhatárok mögé kívánkoznak. Ezen a helyzeten a vezet?k nem tudnak szépíteni, sokat segítene azonban, ha végre tiszta szabályokat fektetnének le és annak betartását következetesen ellen?riznék. Nem csoda ugyanis, hogy egy felkészületlen, korrupt Romániát és Bulgáriát a régi érdekközösség állampolgárai nem látnak szívesen maguk között.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány