Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az energiahatékonyság, mint a vállalat legf?bb jellemz?je
L’efficacité énergétique devient le credo des entreprises
Frédéric de Monicault
Le Figaro, 27 décembre 2006


A drága energia ellenére alkalmazkodnak a termel?k. Az energetikai hatékonyság, mint koncepció, gyorsan terjedni kezdett. Lényege a fogyasztandó energia csökkentése egy rendszer segítségével anélkül, hogy a hozzá társított szolgáltatás min?sége romlana. Épp id?ben: az olaj hordója nem megy 60 dollár alá; kimerül?ben a fosszilis energiaforrások; India és Kína igénye pedig hatványozva n?. Az új helyzetnek megfelel?en az energiakutatók és szolgáltatók nem érhetik be eddigi feladataikkal. Az ügyfelek arra keresnek megoldást, hogyan optimalizálják fogyasztásukat. Az elektromos áram esetében például számos lehet?ség adódik a spórolásra, és a hatékonyabb energiafogyasztásra. A Francia Elektromos M?vek (EDF – Electricité de France) szakért?inek így nem kevés munkájukba kerül alaposan átvizsgálni a fogyasztók új igényeit, és azoknak megfelel?en hatékonyabb szolgáltatást biztosítani.

A vállalatok is azon vannak, hogy m?ködésükben és termékeikben minél hatékonyabb legyen az energiafogyasztás. „A tét egyben környezeti és gazdasági. Minden egyes szektort érint, és egyaránt követel technológiai és szervezeti újításokat”, tárja fel az Oddo Securities egyik tanulmánya. Az ISR (Investissement Socialement Responsable, Szociálisan Felel?s Befektetés) kutatás felel?se, Jean-Philippe Desmartin szerint „ez egy kett?s megközelítés, egyrészt rendszerbeni (pl. a termelés módjain keresztül), másrészt célzott (az energialánc egyes pontjain keresztül).

Néhány kiemelked? példa a hatékonyabb energiafogyasztásra:

– Az Alstom szuperkritikus er?m?vei energetikai hatékonysági szempontból most a legjobbnak számítanak.

– A Michelin gumikerekeinek ellenállása optimalizálja az üzemanyag-fogyasztást.

– A Philips egész termékskálájában (de f?leg a világítástechnikában) kevesebb energiafogyasztásra törekszik, mint versenytársai.

– A Schneider Electric szintén, innovatív és elegáns termékkínálatával.

Mindez egyszer?nek hangzik, de a vállalatok minden esetben nagy er?ket fektetnek a kutatásba és a fejlesztésbe.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány