Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az export meglepetésnövekedést ajándékoz Amerikának
Exports Are Giving the Economy a Surprise Lift
By James C. Cooper
Business Week, November 27, 2006


Az amerikai növekedés f? pillérei 2006-ban a lakossági fogyasztás, az üzleti élet infrastrukturális költekezése és az export voltak. Bár e faktorok korábban is jó szolgálatot tettek az Egyesült Államok nemzetgazdaságának, a mögöttünk hagyott évben különösen fontos szerepük volt, hiszen er?sítették a gazdaságot a hordónként 70 dolláros k?olaj, a gallononként 3 dolláros földgáz, a kamatlábemelések és a lakásépítési recesszió id?szakában. A fogyasztás és az üzleti beruházások már sok figyelmet kaptak, ám méltatlanul keveset foglalkozott a sajtó az export növekv? súlyával. Pedig a globalizáció kiteljesedésével a kivitel túl nem becsülhet? szerephez jut a foglalkoztatás növelése és a nyereségesség elérésében.

Az amerikai külkereskedelmi egyensúllyal foglalkozó riportok többsége az importoldalra helyezte a hangsúlyt, amelynek deficitjét az év utolsó hónapjaiban (az olajár néminem? mérsékl?désével összefüggésben) sikerült havi 69 milliárdról 64 milliárdra csökkenteni. Ezzel párhuzamosan az amerikai export nagyot ugrott: 2006 ?szére csaknem 16%-os növekedést produkált a megel?z? év hasonló id?szakának adataihoz képest. A termékek exportja, ami az Egyesült Államok teljes exportmutatójának 70%-át adja, különösen er?snek bizonyult – kilencéves növekedési csúcsot állított fel a 2005-ös mutatóhoz képest elért b?vülésével. Megfigyelhet? továbbá a külföldi szállításokból származó bevételek arányának növekedése is az amerikai székhely? vállalatoknál.

Az amerikai termelési potenciál – összefüggésben az instabil lakásépítési piaccal és más növekedési kulcstényez?k kiszámíthatatlanságával – minden eddiginél fontosabb szerephez juthat a következ? években. Mivel az amerikai termékek iránti belföldi kereslet (például az autóiparban, mint különösen érintett területen) csökken, a veszélyeztetett álláshelyeket és a kihasználatlan kapacitásokat a várhatóan 2007-ben is dinamikusan növeked? export mentheti meg. Kulcsfontosságú, hogy a legfontosabb felvev?piacok – mint az eurózóna vagy Japán – az új évben er?teljes b?vülésre számítanak. Így az amerikai export?rök számára elérkezett az id?, hogy a korábbinál jobban alapozzanak a globalizáció nyújtotta lehet?ségekre.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány