Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az egyensúly átverés!
Balance is bunk!
By By Keith H. Hammonds
Fast Company, October 2004


A modern munkahely központi mítoszainak egyike: pár kompromisszum megkötésével minden lehetséges. Természetesen mindezt els?sorban a munka és a magánélet harmóniájára értjük, ám ha hiszünk benne, hatalmasat tévedünk. Ez a mítosz valóságos ?rültté tehet bennünket, ezért érdemes utánajárnunk a valódi lehet?ségeknek.

A magánélet-munka egyensúly délibábja esetében nem csupán arról van szó, hogy egy nem létez? lehet?ségr?l álmodunk, de ezalatt a munkafolyamatok és az erre a mítoszra épül? gazdasági rendszerek valósággal beteggé, destruktívvá válnak. Természetesen err?l legtöbbünk nem akar tudomást venni. A legutoljára feln?tt generáció életében az egyensúly a korábbiaknál gyökeresen új szerepet töltött be, immár általános jogként jelent meg a munkavállaló és a munkáltató közötti viszonyban. Az Egyesült Államokban az egyensúlyhoz való jogot egyenesen a Függetlenségi Nyilatkozatból származtatják, és aktualizálva értelmezik a gyorsuló világ munkakörülményeire. A modern egyensúlyelméletek valójában az új feminizmussal jelentek meg a 80-as években, és a munkáltatókat új szisztémák kialakítására kényszerítették.

Mostanra azonban az „egyensúlymozgalom” végletesen repedezni kezdett. Az egyensúlyalapú gazdaság ugyanis m?köd?képes zárt, ipari gazdaságokban, ám annál kevésbé felel meg a tudásalapú, globális gazdasági rendszer kihívásainak. Az egyetlen mód, hogy az új helyzethez alkalmazkodjunk, ha magunkévá tesszük az egyensúlytalanság elvének igazságát. Freud szerint az egyensúlytalanság az emberi jellem része. A kreativitás és a vezet?képesség forrása, amely ösztönöz minket a teljesítményre. A legnagyobb vezet?k, fejleszt?k és sikeres kockáztatók közül a legtöbben küzdenek a bels? félelmekkel, amelyek próba elé állítják ?ket, és nem t?rik meg a munkára fordítható energia eltékozlását. A versenyképes vállalatnál a bels? fejl?dés folyamatától idegen az id?beli behatároltság fogalma.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány