Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miben változik az üzlet a következ? 10 év során?
What’s the Biggest Change Facing Business in the Next 10 Years?
By Malcolm Gladwell
Fast Company, March 2006


Az üzlet megtalálja nemzeti hangját


Részt kell vállalni az ország politikájában, ám nem a szokványos módokon, utakon. A cégvezet?k már ma is nagyon jól teljesítenek, amikor adócsökkentést és a szabályok egyszer?sítését kell kérniük, ám annál kevésbé jók, ha társadalmi ügyekben kellene egyéni álláspontot kialakítani. A jöv?ben a vállalatoknak fel kell hagyniuk a kizárólag egy ritmusra járó üzeneteikkel, és id?t, energiát kell fektetniük azon szociális szempontok hangsúlyozásába (pl. kielégít? egészségügy, megfontolt bevándorláspolitika, nyugdíjrendszer), amelyek egy ország nemzetközi versenyképességéhez elengedhetetlenek.


Tér és id? jelent?sége elt?nik


A vállalatok többsége alapvet?en ma ugyanúgy m?ködik, mint a 20. század els? felében. A dolgozó autóba ül, munkába megy, elvégzi szokásos – el?z? nap félbe hagyott – munkáját. Az ipari modell ma még nagyrészt változatlan. Ám már közel az id?, amikor a munkavégzéshez nem lesz szükség meghatározott helyre, s amikor egy ötletb?l 24 óra leforgása alatt kész termék válik. Egyre kevesebb ember akar nagyvállalatoknál dolgozni, mert ezek ma már nem tudnak eleget ajánlani. Az emberek szeretnék kihasználni képességeiket, melyek értékesítésére új utakat keresnek (lásd az eBay-en üzletel?k találékonyságát).


A képerny? központi szerepet kap


A televízió ma már nem önmagában áll: csatlakozik hozzá mobiltelefonunk, számítógépünk, az utcai reklámképerny?k, melyek együtt alkotják életvitelünk egy meghatározó szegmensét. Az új médiumok közül egyik sem helyettesíti valamely korábbit: mind kiegészíti egymást. A vállalatok és cégek ma már els?sorban képerny?kön keresztül juttatják el üzeneteiket az emberekhez, még saját munkatársaihoz is. Ez pedig azt jelenti, hogy az ötletek, gondolatok és üzenetek sokkal gyorsabban áramolhatnak az emberek között, a gondolkodásba sokkal többen kapcsolódhatnak be, s sokkal több azonnali visszajelzés érkezhet az üzlet vezet?ihez.


A központosított üzleti hatalom erodálódik


Az on-line világban erózió megy végbe a hatalommegoszlásban: az egyén egyre inkább saját ízlésére szabhatja környezetét, befolyásolhatja, milyen üzenetek jussanak el hozzá, eldöntheti, hogyan és kivel szeretne kommunikálni maga körül. A web átláthatóságot jelent, s ez által keményebb versenyt az üzleti vállalkozások számára. A specifikus igényekre a különleges szolgáltatásokra épül? kisvállalkozások új hulláma jöhet létre. Ugyanakkor, a választási lehet?ségek világában az egyén döntésének felel?ssége is drámaian megn?.


A dizájn szerepe a problémamegoldásban is meger?södik


A jöv? üzleti csapatai a problémákról is úgy gondolkodnak majd, mint a dizájnról. A jó dizájn a dizájnról való helyes gondolkodás eredménye, amelyet a vállalatok a jöv?ben olyan területeken is alkalmaznak majd, ahol eddig nem. Arról a metódusról van szó, amelyet a dizájnerek egy-egy probléma megoldására használnak a saját területükön: a felhasználó igényeinek és szükségleteinek megértésér?l, prototípus megalkotásáról az ötletek tesztelése érdekében, valamint a termék kerettörténetbe ágyazásáról, az életbe való átültethet?ség céljából. Ez a logika ma már nem csak egy termék vagy szolgáltatás tulajdonságait határozza meg, hanem egy cég nyelvét is, ahogyan a fogyasztókhoz szól.


Többé már semmi sem eltüntethet?


A transzparencia, az átláthatóság világában élünk, ahol nincs hová bújni, és nincs hová bújtatni sem. Az információ sebességének növekedésével aktivisták és újságírók hada áll készen, hogy üzleti titkaidat felderítse. Bármilyen ellenszenvesnek is t?nik els?re, ez egyrészt megállíthatatlan, másrészt egészséges tendencia. Mindent nyitott könyvnek kell tekintenünk, márpedig ha kevesebb a titok, nagyobb a motiváció, hogy helyesen tegyük a dolgunkat, az üzletben is. Ezzel pedig a hitelesség is n?. A 21. század els? éveinek nagy vállalati botrányai sarokkövek az üzleti világ történetében, mert bebizonyították, hogy a jöv?ben már nem a jól ?rzött tikok, hanem a nyíltan vállalt felel?sség a siker kulcsa.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány