Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az új Japán
Japon nouveau
Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique, novembre 2006


Az észak-koreai kísérleti atomrobbantásoktól megrázott Északkelet-Ázsia pár nappal ezt megel?z?en, szeptember 26-án még sokkal nyugodtabb volt, mikor Shinzo Abe betöltötte miniszterelnöki posztját. Abe, aki 52 évével 1945 óta a legfiatalabban megválasztott miniszterelnök, az 1955 óta hatalmon lév? Liberális Demokrata Pártból került ki, el?djéhez, Junichiro Koizumihoz hasonlóan. Családjának múltjáról elég annyit tudni, hogy egyik nagybátyja, Yosuke Matsuoka, volt külügyminiszter, a japán expanzionizmus híve volt. 1940-ben beléptette országát Hitler és Mussolini szövetségébe. ?rizetbe vették háborús b?neiért, miel?tt még elítélték volna, öngyilkosságot követett el.

Egy olyan országban, amely még hivatalosan nem kért bocsánatot háborús b?neiért, Abénak le sem kell tagadnia családi múltját. S?t, a történelemre mazochista szemmel néz? japánokkal szemben ? meg szeretné szabadítani országát a felel?sség terheit?l. A múltat nem feledve, Abe Észak-Korea-ellenes szankciók követelésével és némi demagógiával szerzett magának népszer?séget. A júliusban történt észak-koreai robbantásokra hivatkozva felhívta a figyelmet az észak-koreai veszélyre, és kijelentette, kész módosítani az alkotmány 9-es cikkelyét, amelyben Japán mindörökre lemond a háborúról és hadseregér?l. A szándékot George W. Bush elnök is támogatja, aki már igazán szeretne magának egy er?s észak-ázsiai szövetségest ahhoz, hogy megfékezze Kínát.

Fenn áll a lehet?sége tehát annak, hogy Japán újra felfegyverkezik. Azért október 10-én az új miniszterelnöknek tisztáznia kellett: nem készül atomfegyverekkel (Amerika véd?szárnya alatt annyira nem is szükséges). Ha mégiscsak meggondolná magát, Japánnak van elegend? plutóniuma (43,8 tonna) ahhoz, hogy pár hónap alatt egy atombombával rukkolhasson el?. Az üzenet világos és egyértelm?: még jó ideig nem lesz nyugalom Északkelet-Ázsiában

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány