Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fairtrade-robbanás világszerte
The Boom in Fair Trade Worldwide
Antonio Barbangelo
Europe and Asia STrategies, October 2006


A 10–15 évvel ezel?tt, els?ként Észak-Európában meghonosított „méltányosság elvén alapuló kereskedelem” (fair trade) áruforgalma ma már évi 660 millió eurót tesz ki az öreg kontinensen. A nyugati államokban dinamikus növekedést mutató koncepció országonként más-más kiskereskedelmi stratégiát takar.

Egyedül Olaszországban közel 500 fair trade üzlet (ún. World Shop) várja a vásárlókat, miközben fair trade áruk még további 1000 olasz üzletben lelhet?ek fel. A termékek beszállítását 10 cég és számos nonprofit szervezet végzi: önkéntes dolgozóik száma a 10 000-hez közelít a félszigeten. Mégis, mintha a fair trade fogalma nem lenne teljesen tisztázott. „Olyan kereskedelemr?l van szó, amely a tiszteletre és az átláthatóságra épül, és amely igyekszik a nemzetközi kereskedelmet méltányosabbá tenni. Az eszköz: javítani a hátrányos helyzet? termel?k kereskedelmi lehet?ségein és biztonságán, különös tekintettel a déli országokra.” Számos fair trade erny?szervezet, helyi kampányok támogatásával, a törvényhozókat igyekszik meggy?zni a hagyományos kereskedelmi szabályozás megváltoztatásáról, miközben a termel?k száma világszerte sokszorozódik. „A cél: hálózat kiépítése azon termel?k között, akik egyedül nem lennének képesek boldogulni a szektorukra jellemz? tömegtermeléssel szemben” – foglalja össze ars poeticáját Giorgio Dal Fiume, az olasz CTM szervezet vezet?je.

A 2004-es európai fair trade áruforgalomhoz képest a 2005-ös adatokban tetemes növekedés bizonyítja a szektor fellendülését. Rizsb?l +200%, kávéból +8%, teából +11%, banánból +20%, ananászból és mangóból +100% fogyott az el?z? évhez képest. Népszer? fair trade termék a cukor is (+50%). A nagy úttör? Norvégia, majd az ?t követ? Olaszország mellett az Egyesült Királyság, Franciaország, Svájc, Hollandia, Ausztria, Belgium és Németország is növelte fair trade behozatalát az elmúlt években. „Ezekben az országokban is egyre több vásárló érzi a szociális felel?sségét annak, hogy milyen terméket választ” – állítja a már említett olasz szervezet igazgatója. Bebizonyosodott, hogy a fair trade termékek iránti fogyasztói kereslet arányosan n? azáltal, hogy minél több kiskereskedelmi láncba eljutnak. Egyes országokban a fair trade szektor szinte kizárólag erre szakosodott üzletláncokra (mint a World Shop) korlátozódik, más helyeken a licensszel ellátott termékeket bolthálózatok egész sora árusítja. A sikerhez hozzájárul, hogy minden érintett országban rohamosan n? az ügynökök, illetve a termékeket népszer?sít? önkéntesek száma is. A fair trade termékek árusítása számukra kett?s feladatot jelent: profitorientált eladást és minél szélesebb kör? információk átadását a fogyasztóknak. A szektorhoz csatlakozó vállalkozások ráadásul kötött pályán mozognak: a fair trade termékekre rakott profit sohasem több 20–30%-nál – ebb?l pedig középtávon is nehéz magas szint? üzleti infrastruktúrát kialakítani, fenntartani. Az etikán, morális vállaláson alapuló üzlet továbbra is er?s versenyhátrányból indul a multinacionális cégekkel szemben.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány