Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kanada új jobboldala
Letter From Canada: The New Christian Right
By Chris Hedges
The Nation, November 27, 2006


Amikor az Egyesült Államokban valami rosszra fordul – mint ahogy az elterjedt vélekedések szerint George W. Bush regnálása alatt is történt –, az amerikai baloldal el?szeretettel fordul az idilli Kanada felé. Az északi szomszédnál magas az életszínvonal, keveset költenek a hadseregre és létezik általános egészségügyi rendszer. Kanada rendszerint egyszerre t?nik egy picit unalmasabbnak, s egy picit józanabbnak is az Egyesült Államoknál.

Azonban ez az imázs az amerikai baloldal tudatában is er?sen változóban van. Kanada 2006 januárjában megválasztott új kormányf?je, a keresztény-konzervatív Stephen Harper ugyanis jeles támogatója az amerikai elnöknek, és számos kérdésben egy platformot képvisel a neokonzervatívokkal. Megválasztása után szinte azonnal felvetette országa kilépését a Kyotói Egyezményb?l, ígéretet tett a védelmi kiadások növelésére és támogatásáról biztosította Izrael önvédelminek tekintett támadóakcióit Libanonban. Költségvetési politikája els? nyilvános elemeiként el?irányozta a meleg pároknak nyújtott állami támogatás csökkentését, miközben folyamatosan er?síti politikai kapcsolatait az amerikai keresztény jobboldal különböz? intézményeivel.

Harper – aki maga is újkeresztény egyház tagja – a megválasztása el?tti három évet a szociális konzervatívok és az evangelizációs mozgalmak közötti koalíció kiépítésére szánta: ez rendkívüli módon hasonlít az amerikai jobboldal kipróbált modelljére. Pártépítési törekvéseihez pedig, csak úgy, mint immár megválasztott kormányf?ként tervezett programjához, jelent?s segítséget is kap az Egyesült Államokból, els?sorban a jobboldali civil szervezeti háló (alapítványok, akciócsoportok) és társadalmi lobbi kialakításában. Stephen Harper Kanadája kétséget kizáróan válasz George Bush Amerikájára – a kérdés csupán az, hogy elégséges mértékben veszi-e figyelembe a déli szomszédétól sokszor igen eltér? kanadai sajátosságokat, társadalmi igényeket és tradíciókat.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány