Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az egészség mint befektetés
Gesundheit wird zum Investitionsgut
Von Kerstin Wundermann
Financial Times Deutschland, 22. Oktober 2006


Egy átlagos dolgozónak többet kell ma teljesítenie, mint korábban. A dolgozók egészségének, teljesít?képességének meg?rzése komoly vezet?i feladat. A vezet?knek fel kell ismerniük, hogy a munkavállalók egészségi állapotában való befektetés megtérül: a hamburgi Unilever, a Harvard Medical School és az Institute for Health and Productivity Management által kiadott tanulmány arra az eredményre jutott, hogy minden 1,50 euró, melyet egy vállalat az ott dolgozók egészségébe befektet, 5,60 euróként térül meg. Érdemes a megel?zésre nagy hangsúlyt fektetni, hiszen ezt a területet a törvény által el?írt egészségügyi pénztárak teljesen elhanyagolják: csupán a költségek egy ezrelékét költik el megel?zésekre, a maradék a kezelésekre megy el.

A BMW már a kezdetekt?l fogva nagy hangsúlyt fektetett a munkatársak egészségi állapotának meg?rzésére: a cég legutóbb Münchenben invesztált 25 millió eurót ergonómikus munkahelyek kialakításába. Ennek oka többek között abban is kereshet?, hogy a cég felismerte: munkavállalóinak átlagos életkora a következ? 10 évben 5 évvel megn?. Mivel a korral együtt jár a betegségekkel szembeni ellenállás gyengülése, a személyzeti osztály arra kényszerül, hogy egészségmeg?rzési programok segítségével küzdjenek a munkatársak öregedése ellen. A cégnek a dolgozók egészségére érzékeny szemlélete a cég arculatára is pozitívan hat és vonzza a magasan képzett munkavállalókat. A BMW-nél mindezekért az egészség meg?rzésére irányuló programok a személyzeti menedzsment integráns részét képezik, azt „demográfiatudatos személyzeti menedzsmentnek” nevezték el.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a munkakörülményekre visszavezethet? problémák költségeit a közösség GDP-jének 3%-ára becsüli. Az Unilever küls? intézményeket bíz meg munkatársai pszichológiai kezelésével; a dolgozók mintegy 15%-a veszi igénybe ezt a lehet?séget, amely – bár az arány elrettent? – azt mutatja, hogy nagy az igény az ilyen kezelésekre és hangsúlyozza a kínálat fontosságát. Az Unilever hamburgi centrumában a pszichés egészségmeg?rzés érdekében ún. kikapcsolódási szigeteket hoztak létre, olyan pihen?szobákat, ahol a dolgozók masszázsszékeket vehetnek igénybe és kis id?re el is bóbiskolhatnak. A dolgozók elégedettsége nem utolsósorban a vállalatvezetést?l függ. Attól, hogy a vállalat milyen fontosságot tulajdonít az egészségmeg?rzésnek, illetve rendelkezik-e a megfelel? tudással a munkafolyamatok kialakítása során. A jöv?ben tehát a vezet?képzéseknél az egészségmeg?rzés témájáról sem lenne szabad elfeledkezni.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány