Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Amikor tanulók vezetik a leányvállalatot
Wenn Lehrlinge die Filiale leiten
Von Katrin Hildebrand
Financial Times Deutschland, 23. Oktober 2006


A f?nökhöz való viszony meghatározó tényez? a munkavállalók teljesítményénél. A Gallup piackutató felmérése kimutatta, hogy a munkavállalók feletteseiknek mondanak fel, és nem a céget hagyják ott. Egy magatartáskutató, Brad Gilbreath az Indiana Egyetemr?l arra a felismerésre jutott, hogy minden második embernek zavaros a f?nökével való kapcsolata és hogy ez legalább olyan er?sen befolyásol minket, mint a partnerrel való kapcsolat.

A f?nökkel való disszonáns kapcsolat oka többek között, hogy a dolgozók úgy érzik, igazságtalanul bántak el velük, mivel azok a kritériumok, mely alapján egyes munkavállalókat el?léptetik vagy éppen kritizálják, önkényesnek t?nnek és nem átláthatóak. A foglalkoztatottak nem kívánják mindenképpen azt, hogy f?nökük mindig kedves legyen hozzájuk, hiszen mindenkivel megeshet, hogy rossz kedve van. Viszont a pénzek és feladatok elosztása sokszor vitatott kérdés.

A hierarchikus vezetés helyett sok cég más alternatívák bevezetésével próbálkozik. A Drogerie Markt illatszerhálózat a „párbeszédre épített vezetés”-re esküszik, amely a szoros szabályozással való szakításra és a vezet?k merev rendelkezései helyett a munkavállalók autonómiájára épül. Ez az elv a saját felel?sség elve, ahol a szervezetet és a folyamatokat úgy alakítják, hogy a dolgozóknak lehet?leg komoly döntési lehet?séget biztosítsanak. A választékkal, pénzügyekkel és szállítási id?kkel ugyanis nem csupán a vezet?k vannak tisztában, hanem a dolgozók is. A munkavállalók munkarendjüket is önállóan állítják össze. „Nem szabad a dolgozókat kisegít?munkásként kezelni, hanem az önálló ötleteiket is támogatni kell. Nálunk nem csak a pénztárban ülnek az emberek” – vallják a DM vezet?i.

Annak érdekében, hogy a szakmai gyakorlaton lév? új munkatársak az egész üzletvezetést átlássák, már a kezdetekben rájuk bízzák az egész üzlet vezetését. Kiképzésük végén úgy 2–4 hétre átveszik a rendes dolgozók helyét, még a lerakat vezet?jének helyét is. Ez id? alatt a dolgozók szabadságra mennek vagy egy másik DM-boltban dolgoznak.

A feladatok min?sége alapvet? szerepet játszik a motivációban. Az önállóság és döntési szabadság meghatározott mértéke munkára ösztönöz, ugyanakkor ezt a világos célrendszerrel kell összekötni. A DM-láncolat különbséget tesz felel?sség és véleménynyilvánítás között: a vezet? dönt az alapvet? kérdésekben, viszont a dolgozók maguk határozhatják meg a cél teljesítésének mikéntjét és idejét. Különösen az öntudatos munkatársak élvezik ezt a szabadságot. Az olyan új munkatársak, akik eddig merev rendelkezéseket követtek, ugyanakkor gyakran visszariadnak ett?l, mivel félnek, hogy hibákat követnek el. De nálunk a hibák is megengedettek, hiszen abból is tanul az ember.

Ezen túlmen?en érdemes az érintetteket résztvev?vé tenni, ami azt jelenti, hogy a vezet?nek ki kell kérnie munkatársai véleményét, amikor fontos döntésekr?l kell határozni, így pl. egy munkatárs felvételér?l. Amikor azonban gyors döntésre van szükség – ami gyakran megesik egy nagy vállalatnál – a DM-ben is a vezet? határoz. Egyedül.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány