Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Sokkoló valóság
Realitätsschock
von Georg Blume und Babak Tavassolie
Die Zeit, 23. Oktober 2006


A mintegy 23 millió kínai diákon egyre inkább úrrá lesz a jöv?t?l való félelem, mivel csak keveseknek sikerül képzettségének megfelel? munkahelyet találni. Sokan pénztárosként dolgoznak vagy más alacsonyan fizetett munkahelyen teng?dnek, az így szerzett jövedelem viszont csak arra elég, hogy saját lábra álljanak és függetlenedjenek szüleikt?l. Egyesek szerint ezen fiatal kínaiak komoly fenyegetettséget jelentenek Németországra, mivel egyre szaporodik azon kínai pályakezd?k száma, akik a jöv?ben a német végz?sök potenciális versenytársaivá válva kiszorítják ?ket a munkaer?piacról. Ez a vélekedés csak részben állja meg a helyét, mivel a kínai fiatalok – minthogy hazájukban képtelenek szakmájukban elhelyezkedni – rendszerint nem rendelkeznek azzal a szakmai gyakorlattal, amit a munkaadó német vállalatok elvárnának t?lük.

A China Youth Daily pekingi napilap által végzett felmérés szerint a 8777 általuk megkérdezett diák 34,1%-a bánja, hogy annyi id?t és pénzt fecsérelt egy olyan egyetemi diploma megszerzésére, mely a végzés után kevés kilátással kecsegtet. A kormány már most arra figyelmeztet, hogy a 4,13 millió végz?s hallgató 60%-a nem fog tudni elhelyezkedni, és akinek ez mégis sikerül, az nem ritkán kiszolgálószemélyzetként robotolhat. A 23 millió kínai diák számára ezek az adatok hátborzongatóak. És ez még nem minden: bár a végz?sök száma országszerte mintegy 22%-kal n?tt az idén, ezzel egyidej?leg 20%-kal csökkent a magas képzettséget igényl? munkahelyek száma. Ennek eredményeként a diplomás szakemberek az alacsony képzettséget igényl? munkahelyeket sem utasíthatják vissza. Ugyanakkor azok a szerencsések sem lehetnek felh?tlenül boldogok, akiknek sikerült elhelyezkedniük: 2005-ben a diplomás pályakezd?k havi átlagkeresete 1588 RMB (kb. 158 euró) körül mozgott.

A pályakezd?k reménytelen helyzete három okra vezethet? vissza. Els?ként említend? az a tény, hogy a kínai munkaer?piac képtelen annyi magas képzettséget igényl? munkahelyet teremteni, mint ahány pályakezd? a piacra törne; bár ehhez hozzá kell még tenni, hogy az állami foglalkoztatáspolitika eredményeként legutóbb kilencmillió, többnyire alacsony jövedelmet biztosító új munkahely jött létre.

A kilátástalanság további oka, hogy a túlképzés az oktatás min?ségének rovására ment. A végz?s hallgatók csupán 10%-a rendelkezik azzal a szaktudással, melyet a nyugati vállalatok elvárnának, és még a kínai munkaadók is panaszkodnak az egyetemek gyakorlattól eltávolodó szemlélete miatt.

Harmadik okként említend? az a Kínában elterjedt szemlélet, hogy a képzettséget adó diploma magas szociális státust és egy jómódban leélt életet biztosít. Bár a tanulás valóban az elit kiváltsága volt évszázadokon keresztül, azóta sok minden megváltozott. E régimódi szemlélet miatt sok diák még a fellegekben jár, egy nagy nemzetközi vállalat dolgozójaként képzeli el jöv?jét, és a kis magánvállalkozásokban rejl? lehet?ségeket teljesen figyelmen kívül hagyja. A végz?söknek ezen felül további komoly problémával is meg kell küzdeniük: „A szüleim magasan eladósodtak, hogy lehet?vé tegyék számomra tanulmányaim folytatását” – panaszkodik Zhang – „hogyan fogom ezt visszafizetni nekik abból a jövedelmemb?l, amit pénztárosként keresek?”

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány