Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

EU-jelentés: rossz bizonyítvány Törökországnak
EU stellt Türkei miserables Zeugnis aus
Von Fidelius Schmid und Wolfgang Proissl
Financial Times Deutschland, 31. Oktober 2006


A Törökország csatlakozási felkészültségét taglaló jelentés hiányosságok tömegére hívja fel a figyelmet: „az országban a szólás szabadsága csak korlátozottan érvényesül, az, hogy er?szakmentes vélemények kinyilvánításakor eljárások indulnak és ítéleteket hoznak, komoly aggodalomra ad okot” – áll a jelentésben. „A fegyveres er?k még mindig befolyással bírnak a belés külpolitikára, a kurdkérdésre és az egyház és állam szétválasztásának kérdésére. A visszaélésekr?l és kínzásokról szóló beszámolók ismeretesek; ez a helyzet különösen a büntetés-végrehajtási intézetek falain kívül elfogadhatatlan. További hiányosság a korrupció, a kisebbségek elégtelen védelme és az igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya.” A jelentés azt is felrója Törökországnak, hogy Ankara nem nyitja meg kiköt?it és reptereit Ciprus el?tt, holott az EU álláspontja szerint erre kötelezve lenne. Ciprus már meg is fenyegette Törökországot azzal, hogy a vízi- és légikiköt?k megnyitásáig blokkolni fogja a csatlakozási tárgyalásokat. A helyzet feloldásának érdekében az EU Tanácsának jelenlegi elnökségi feladatait ellátó Finnország közvetít?szerepre vállalkozott és javaslatok sorozatával próbálja Ciprus északi, török részének elszigeteltségét oldani a török kiköt?k megnyitásának érdekében. A Ciprus-csomagot eddig még egyik fél sem utasította el.

A hiányosságokat felsoroló hosszú lista ugyanakkor a Törökország csatlakozását ellenz?ket is er?síti és azt támasztja alá, hogy nem teljesültek azok az elvárások, miszerint az ország a csatlakozási tárgyalások miatt egyszer?bben tudná a szükséges reformokat végrehajtani. A tagállamok és a bizottság vezet? politikusait az is aggasztja, hogy a t?n?félben lév? európai érdek miatt Törökország nemzeti er?i nyernek teret. Mindezekért a bizottság kétségbeesetten keresi a kiutat annak érdekében, hogy a csatlakozási tárgyalások ne végz?djenek teljes kudarccal. A jelentés bemutatása után pár nappal a 25 tagállam külügyminisztere is összeül a jöv?re vonatkozó álláspont kialakítása céljából, mely tárgyalásra a bizottság egy stratégiai tervet készít el?

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány