Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ez itt a vörösek földje, amiért a kékek fizettek meg…
This land is red land, paid for by blue land…
By Matt Miller
Fortune, December 6, 2004


Nem elégedhetünk meg annyival, hogy azt mondjuk: Bush nyert a piros államokkal, míg a kékeket küldhetjük egy hosszú politikai terápiára. A választásokat nem csupán a túlhangsúlyozott értékbeli különbségek, az abortuszról vagy a melegházasságokról folyó vita döntötte el, hanem személyes, pénzügyi megfontolások is.

Néhány államban – a legfrissebb költségvetési adatok szerint – sokan bizony többet fizetnek be adó gyanánt, mint amennyit támogatásként vagy el?nyként visszakapnak „Sam bácsitól”. Természetesen ennek fordított esete is el?fordul. Megállapíthatjuk például, hogy az idén „gy?ztes” (értsd: Bushra szavazó) államok 1991 és 2001 között több mint 1 milliárd dollárral több támogatásban részesültek a központi költségvetésb?l, mint a „vesztesek”. Kalifornia, New York és Illionis például ugyanezen id?szak alatt 250 millió dollárral kevesebbet kapott vissza. Természetesen vannak kivételek, de összességében a kép egyértelm?. A gy?ztesek az Egyesült Államok lakosságának csak mintegy egyharmadát teszik ki.

Természetesen ebben maguk a kék államok is ludasak. Ahelyett, hogy kizárólag a szövetségi támogatásokra vagy a nagypolitikai széljárás fordulatára várnak, új típusú föderalizmust kell kialakítani, és minél több döntési jogkört, forrást állami kézben összpontosítani. A nemzeti érzésnek meg kell határozni azt a szintjét, amelyen túl már lokális hatalomról és esélyekr?l lehet beszélni. Ez napjainkban már nem csupán idea, hanem maga a valóság: a kék államok nem is szeretnének a gazdagabb pirosak pénzéb?l (amelyet többek között fegyveriparból származtatnak) és fordítva, a piros államok lakossága sem vágyik a kékgalléros Amerika javaira. Ahogyan egy közelmúltbeli tanulmány találóan megfogalmazta: a metro- és a retro-Amerika véglegesen kettészakadni látszik.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány