Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Birodalmak – szavatossági id?vel
Empires With Expiration Dates
By Niall Ferguson
Foreign Policy, September/October 2006


A birodalmak irányítják a világot. Az elmúlt száz év birodalmai viszont mind rövid élet?ek voltak, s közülük egy sem élhette meg az ezredfordulót. Ma már nincsenek birodalmak, legalábbis hivatalosan. Ám ez hamarosan megváltozhat, ha az Egyesült Államok – vagy éppen Kína – élni kíván sorsának imperialista lehet?ségeivel. Hogyan tanulhatnak e kiválasztott hatalmak el?deik történetéb?l?

A birodalmak valójában még a nemzetállamoknál is fontosabb szerepl?i a világ eseményeinek. Amit történelemnek hívunk, nem más, mint az eddigi közel 50–70 birodalom uralmának, befolyásának váltakozása a Földön. Ám közben érdekes tendencia is megfigyelhet?: a birodalmak egyre rövidebb élet?ek. Ókori vagy premodern el?deikhez hasonlítva a XX. század birodalmai csak rendkívül rövid ideig álltak fönn. A birodalmi lét várható élettartamának csökkenése napjainkra vonatkozóan is számos dilemmát vet fel.

Bár „hivatalosan” ma nincsenek birodalmak, csupán nemzetállamok, szellemük mégis kísért Közép-Ázsiától a Közép- és Távol-Keleten át Dél-Amerikáig. A modern Olaszország és Németország sem a klasszikus nacionalizmus szülöttei, hanem birodalmi gyöker? (piemontista és porosz) egységmozgalmaké. Az indiai hadsereg talán jobban meg?rizte a Brit Birodalom hagyományait, mint a szigetország saját hadereje. A mai Kína a Középs? Birodalom minden ízében felismerhet? utódja, miközben a kanadai államf? továbbra is a brit királyn?, a Falkland-szigetek pedig brit fenségterület. Napjaink világa tehát sokkal inkább exbirodalmak és exgyarmatok világa, mint sem egyszer? nemzetállamoké. Talán csak annyi történt, hogy ma „humanitárius missziónak” hívjuk, ami egykor „civilizálós missziót” jelentett.


CSÖKKEN? BIRODALMI ÉS DINASZTIKUS ÉLETTARTAM

Római 829 év

Bizánci 469 év

Kínai 384 év

Egyiptomi 365 év

Nyugat-európai 354 év

Kelet-európai 348 év

Perzsa 235 év

Indiai 235 év

XX. századi birodalmak 57 év


A jelen birodalmi aspiránsai, élükön az Egyesült Államokkal számos tekintetben alkalmatlannak t?nnek rá, hogy megszakítsák ezt a trendet, és ismét egy hosszan tartó, stabil birodalmat hozzanak létre. Amerika nem hajlandó (és a lakosság érthet? hozzáállása okán nem is képes) rá, hogy széleskör? nemzetközi szerepvállalásaihoz elégséges fiatalt tartson fegyveres er?i kötelékében, így viszont képtelen rendet tartani, akár csak egyetlen általa megszállt országban is. Közben gazdasági háttere is kiszolgáltatottá teszi, hiszen költségvetési hiánya minden korábbi birodalom ilyen jelleg? nehézségeit messze túlszárnyalja. Végül, az emberi és a gazdasági tényez? együtt egy harmadikat szül: az Egyesült Államok minden korábbi birodalmi aspiránsnál kevésbé tudja stabilan megtartani népének támogatását világszint? törekvéseihez.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány