Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Amerika tekintélyvesztése
Anders als Amerika
von Michael Thumann
Die Zeit, 19. Oktober 2006 Nr. 43


Legyen az a csendes-óceáni régió, a Közel-Kelet vagy Latin-Amerika: a nyugati befolyás t?n?ben van, a nyugat regulázási céllal induló hadjáratai kudarcba fulladnak, a diktátorok és radikális populisták már nem tör?dnek Washington vagy Brüsszel véleményével. Egy, az erkölcs cukormázával leöntött, diktátorok és terroristák ellen viselt hadjárat miatt az USA sok ember szemében már eljátszotta az erkölcsökre való hivatkozás jogát. És ahol mi európaiak is vele együtt harcoltunk, ott ugyanúgy mi is veszítünk.

Az USA nemzetközileg nem legitimált bevonulása Irakba azzal az eredménnyel járt, hogy összeomlott a Közel-Kelet biztonsági rendszere. Irak a jöv?ben már nem hatalmi tényez?, azaz az amerikaiak nem Irakot szabadították fel, hanem Iránt szabadították meg f? riválisától. Irak lerohanásával Irán a régió uralkodó hatalmává vált. Másodszor, az állóháború az amerikaiakat is gúzsba kötötte, hiszen belátható id?n belül

nem fognak még egy hasonló hadjáratra vállalkozni. Ez mind Iránt, mind a tálibokat, mind pedig Észak-Koreát er?síti. Harmadszor, Amerika a közvetít? szerep státusát is elvesztette, amit mind a Közel-Keleten, mind az 1991-es Irak elleni Golf Hadm?veletben, mind pedig Boszniában 1995-ben sikeresen érvényesíteni tudott. Az a hatalom, amely állítólagos szakállas merényl?ket kínoz és a félmillió iraki meggyilkolását „felszabadításnak” nevezi, elveszítette hitelét. Ugyanakkor ez nem csupán Amerika problémája, hiszen mind a NATO-ban, Afganisztánban vagy a terror elleni küzdelemben Európa vele együtt süllyed.

Hogyan lehetne a süllyed? Európát és Amerikát megmenteni? Az egyedüli nemzetközi intézmény, mely – a sok kudarc ellenére – még mindig nagy tiszteletnek örvend, az az Egyesült Nemzetek Szövetsége. Bár küls? fénye tündökl?bb, mint bels? állapota, a növekv? identitásválsággal küzd? Nyugatnak épp ez a fény fontos. Az ENSZ békefenntartóinak, a kéksapkásoknak feladata átlátható: Libanon esetében Izrael védelme, Libanon újjáépítése vagy a Hezbollah lefegyverzése nem feladatuk, csupán a küzd? feleket kell elválasztaniuk egymástól. A békefenntartó csapatok állománya pedig nemzetközileg összetett.

A jöv? nagy beavatkozó hadjáratainak tehát – függetlenül attól, hogy nyugati vagy más országok kezdeményezik azokat, három feltételt kell teljesíteniük: ENSZ-hozzájárulás, a hadtest nemzetközi összetétele és lehet?ség szerint regionális hatalmak bevonása, akik különben szívesen szabotálják az akciókat. Hogy e feltételek figyelembevételével mily különböz? eredmények születhetnek, az id?sebb George Bush által 1991-ben és fia által 2003-ban vezetett iraki háborúk is szemléltetik. Az id?sebb George Bush mindhárom feltételnek igyekezett megfelelni és hadjárata sikeresnek volt tekinthet?. Az ifjabb Bush egyik kritériumot sem teljesítette, melynek eredménye Amerika történetének Vietnam utáni legnagyobb kudarca.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány