Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A fellendülés prófétái
Jerry Falwell, Inc.: Prophets of Boom
Forbes Magazine, September 18, 2006


Az amerikai evangelizációs (újkeresztény) mozgalmak mára már legendás, idén 73 esztend?s alakja Jerry Falwell tiszteletes, aki napjainkban immár a fiával újabb nagy projektek megvalósításán dolgozik. Az id?sebb Falwell, a közismert „Morális többség” mozgalmának megalapítója (aki már a nyolcvanas években közel kétmilliárd dollárnyi adományra tett szert követ?it?l különböz? konzervatív célok érdekében) Virginia államban nemrég b?vítette 1971-ben alapított magánegyetemét (Liberty University) a Krisztusközpontú értékrend még hatékonyabb képviseletére. A cél egy új, központi jelent?ség? szellemi centrum a vallásos amerikaiak számára. Már ma is közel 10 000 diák tanul itt, választási lehet?ség akad b?ven a kommunikációs, üzleti, bölcsészeti és vallástudományok képzései közül, miközben az egyetem sportcsapatai sikeresen szerepelnek a nemzeti ligákban is.

Falwellék jelenleg egy, a közeli hegységben létesítend? egyetemi síközpont megépítése mellett, azon munkálkodnak, hogy az újkeresztény társadalomfelfogást ért gyakori kritikákról tudomást nem véve, tovább er?sítsék az evangelizációs jelleg? oktatás vitatott tanait, valamint az ezeket valló közösségek öntudatát. Így a hallgatók heti három alkalommal kötelesek istentiszteleten részt venni, az intézménynek, melyet évr?l évre új komplexumokkal b?vítenek, alapelve a Biblia szó szerinti értelmezése, a jogi kar tananyaga szerint pedig az Egyesült Államok „alapító atyái sohasem rendelkeztek az állam és egyház szétválasztásáról”.

A Falwellék által vallott további legfontosabb alapérték a vállalkozás szabadsága. Mi is lehetne a legközvetlenebb példa erre, mint maga a családi birodalom: az egyetem és a mozgalom kábeltelevíziós csatornája egy-egy nonprofit vállalkozást jelent, melyek vezet? testületeiben képviseltetik magukat a vallásos Amerikához húzó legsikeresebb vállalati és közéleti, helyi és országos vezet?k. Az ? – egyházi viszonyoktól tökéletesen független – sikerük, melyet az elmúlt évek tengerentúli gazdasági fellendülése tett lehet?vé, most látványosan a társadalmi mozgalom (anyagi) javára fordítható.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány