Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Lassuló amerikai gazdasági növekedés
A Falling Speed Limit
Economist, October 28, 2006


A világ hozzászokott ahhoz, hogy az Egyesült Államok gyorsabb ütemben növekszik, mint Európa, mivel mindig is ez volt a helyzet. Lehet, hogy ez nem lesz mindig így. Amint az európai gazdasági növekedés a gyorsulás jeleit mutatja, várhatóan elérve a 2 százalékot, úgy t?nik, hogy az Egyesült Államoké épp ennyivel esik. Rövid távon az amerikai növekedési ütem biztosan csökkenni fog, amit az október 27-én nyilvánosságra kerül? adatok is minden bizonnyal alátámasztanak majd. De a hosszú távú el?rejelzések az igazán aggasztóak. Ezek szerint 2,5 százalékra fog csökkenni a növekedési trendmutató, ami több mint egy évszázada a legalacsonyabb adat.

Egy gazdaság növekedésének trendmutatói az adott ország munkaer?-kínálatával és annak termelékenységével van összefüggésben. A termelékenység növekedése így a 90-es évek folyamán 3 százalék fölé emelte a hosszú távú növekedés mutatóját az Egyesült Államokban. Most pedig épp e termelékenységi növekedés, illetve a munkaer?-kínálatának növekedési ütemében tapasztalható csökkenés okozza a gazdaság b?vülésének lassulását. A baby-boom generáció közeledik a nyugdíjkorhatár felé. A n?k munkába állásának üteme lassult, a fiatalok egyre kevésbé kívánnak munkát vállalni, miközben egyre növekszik az ellenszenv a bevándorlókkal szemben, mely fontos forrása az amerikai munkaer?-utánpótlásnak.

Az amerikai hosszú távú növekedési ütem csökkenésének pedig komoly következményei vannak. Ezáltal az ország készletei kevésbé t?nnek kedvez?nek a külföldiek számára, és a gazdaságpolitika is újabb nehézségekkel találhatja szembe magát. Els?sorban a jegybankárok helyzete válik nehezebbé. Az amerikai inflációs ráta már így is kényelmetlenül magas. Az infláció csökkenése érdekében a gazdaságnak a trendérték alatt kell növekednie, azonban azáltal, hogy ez a trendérték csökken, a Federal Reserve-nek nehezebb lesz a feladata. A politikusok feladata sem lesz könnyebb. A lassabb növekedés kisebb adóbevételt és sötétebb fiskális kilátásokat jelent, amit csak növel a baby-boom generáció nyugdíjba vonulása által a szociális ellátórendszerre nehezed? nyomás er?södése, melyet csak tetéz az aktív munkavállalók számának más csatornákon keresztül végbemen? csökkenése.

Így a nyugdíj- és egészségügyi ellátórendszer reformja egyre sürget?bbé válik. A növekedés lassulása pedig populista hangoknak is teret adhat a politikában. Fennáll a veszélye annak, hogy az ország gazdasági érdekeit szolgáló politika helyett a politikusok a könnyebbnek mutatkozó protekcionista intézkedések mellett fogják letenni a voksukat. Ezzel azonban tovább lassítanák a gazdaságot.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány