Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kis okosok
Klein und schlau
von Angelika Dietrich
Die Zeit, 2.Oktober.2006


Németországban az els?, kifejezetten kiemelked? tehetség? gyerekekkel foglalkozó óvodát 1995-ben alapították. A csoportok fele átlagos képesség? gyerekekb?l, másik fele kiemelked? tehetség?, vagy gyorsfejl?dés? gyerekekb?l áll. Kiemelked? tehetség?nek az számít, akinek az IQ-ja magasabb, mint 130 pont. ?k a népesség 2%-át teszik ki, ugyanannyi fiú, mint lány. A kiemelked? tehetséget teljes biztonsággal azonban csak 12 éves kor felett lehet megállapítani, 3-4 éves gyerekeknél az ilyen jelleg? el?rejelzés ugyanúgy túl korainak számít, mint ahogy azt sem lehet biztosra venni, hogy egy duci gyerekb?l duci feln?tt lesz. Sok kiemelked? teljesítmény? kisgyerek egyszer?en csak gyorsabban fejl?dik társainál. A kiemelked? tehetség? gyerekekkel foglalkozó óvodák célja nem az, hogy iskolai programot állítsanak össze a gyerekeknek, hanem hogy segítsék ?ket személyiségük er?sítésében. Sok gyerek „aszinkron” módon fejl?dik: lehet, hogy intellektuálisan messze leel?zi társait, de emocionális és szociális képességei ugyanolyanok.

A kiemelked? tehetség? gyerekekkel foglalkozó óvodákba nincs felvételi. Bár sok szül? becsvágyból szeretné, ha a gyermeke ilyen intézménybe járna, a valóban kiemelked? gyerekeket azért hozzák ide, mert egy átlagos óvodában az alacsony követelmény boldogtalanná teszi ?ket. A kiemelked? gyerekekr?l sok hír terjed: kevesebb alvásra van szükségük, perfekcionisták, különösen érzékenyek és nincsenek hisztirohamaik, mivel hamar megértik az összefüggéseket. Hosszú távú kutatások viszont nem igazolják ezeknek a megállapításoknak a helyességét. Az egyetlen különbség a kiemelked? tehetség? és az átlagos gyerekek között, hogy a kiemelked? tehetség?ek gyorsabban és jobban jár az agyuk.

Fontos, hogy a nagyon okos gyerekek együtt lehessenek átlagos képesség? gyerekekkel, és így megfelel?képpen tudjanak szocializálódni. Egy jól m?köd? óvodában, ahol mind az átlagos, mind a kiemelked? gyerekek megfelel? szerepet kapnak, mindenki jól érzi magát. Vigyázni kell, hogy a pár éve divatba jött „hiperaktív”-korszakot most nehogy egy „kiemelked?en tehetséges”-korszak váltsa fel. Akkoriban ugyanis sok gyereket indokolatlanul hiperaktívnak tituláltak, nem lenne jó, ha most pedig minden okos gyerekkel „kiemelked?en tehetséges”-ként szeretnének eljárni.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány