Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Étvágy a pusztításra
Appetite for Destriction
By Lester Brown
Fortune, September 4, 2006


Az a felkapott mítosz, miszerint a kukorica megoldást nyújthat minden energiaellátási problémánkra, rendkívül veszélyes élelmezési válságot rejt magában. Miközben a gabonaalapú etanol – napjaink legfrissebben dics?ített alternatív energiaforrása – segítségével nagyobb b?ntudat nélkül tölthetjük teli autónk benzintartályát, valójában a mez?gazdasági energiaforrásaink teljes kiaknázása sokkal veszélyesebb következményekhez vezethet, mint az, hogy esetleg le kellene mondanunk egyik kisterepjárónkról. Rengetegen éhen maradhatnak.

H?si küzdelemnek lehetünk majd tanúi, ahol a mobilitását meg?rizni kívánó 800 millió autós áll szemben a világ legszegényebb kétmilliárd emberével, akik semmi mást nem akarnak, mint megérni a másnapot. Idén már nem az emberek, hanem a járm?veik felel?sek a világ gabonafogyasztásának nagy részéért. A probléma az, hogy a gabonából nyert üzemanyag el?állítása ma még egyáltalán nem hatékony. Ezt jól példázza, hogy egy 25 gallonos benzintartálynyi bioetanol el?állításához annyi gabona kell, amib?l egy ember egy éven át megél. Ha az Egyesült Államok éves gabonatermésének egészéb?l el?állított üzemanyag is még csak az amerikai kereslet hatodát lenne képes fedezni.

Az Egyesült Államok mez?gazdasági minisztériumának adatai szerint a világ gabonafogyasztása idén 20 millió tonnával fog növekedni, ami kb. 1 százalék. Ebb?l 14 millió tonna jut az amerikai autósoknak, a maradék hat pedig a világ egyre növekv? élelmiszerigényének kielégítésére hivatott. A nyersanyagok árai egyébként is növekednek. A cukor világpiaci ára az elmúlt 18 hónapban megduplázódott, míg a kukoricáé és a búzáé idén eddig egynegyedével növekedett. Ez az árnövekedés húsbavágó azok számára, akik jövedelmük felét így is élelmiszerre költik.

A bioüzemanyag el?állításának fellendülése mögött a nyersolaj világpiaci árának megszaladása áll. Rengeteg élelmiszer alapanyagot, így a búzát, kukoricát, rizst, szójababot és a cukrot, fel lehet használni üzemanyag gyártására, miközben az energiapiacok konvergálódnak. Tehát ez a piac határozza meg a mez?gazdasági termékek árait is, hozzáigazítva azokat a nyersolaj világpiaci árához. Ahogy n? az olaj ára, úgy n? az élelmiszeré is.

Az amerikai kukoricaföldeken az etanolf?zdék egyre inkább rátelepednek a kínálatra. Iowában 25 ilyen f?zde m?ködik, és további 26 megnyitását tervezik. Bob Winser, az Iowa State University professzora szerint, ha ezek is megépülnek, akkor a f?zdék az egész állam kukoricatermését fel fogják használni. Dakotában már a termés felét elviszik. E nyomás enyhítésének kulcsmozzanata a celluloid-alapú etanol-fejlesztés költséghatékony módszerének kifejlesztése lesz, amire azonban még legalább öt évet várni kell.

Malajzia, a világ els? számú pálmaolaj-export?reként Ázsia vezet? hatalma lett a bioüzemanyag területén. Azonban 32 biodízel-finomító engedélyeztetése után a kormány kijelentette, hogy nem adja hozzájárulását újabb licenszek kibocsátásához, mivel a készletek fogyóban vannak. Mind üzemanyag-, mind élelmiszer-alapanyagként egyre gyorsabban növekszik a pálmaolaj iránti globális kereslet, melyet csak tetéznek az egyre nyomasztóbb hazai szükségletek, így nem csoda, hogy a kormány a készletek kimerülését?l tart.

Pedig lennének kisebb áldozatot követel? alternatívái is az élelmiszer-alapanyagú üzemanyagtípusoknak. Az amerikai benzinfogyasztás 3 százalékát kitev? bioetanolt például lehetne helyettesíteni a kisebb fogyasztás irányába mutató általános sztenderdek bevezetésével. Vagy a hibridek, a vegyes gáz- és elektromos meghajtású autók piacra dobásával, melyek esetében a feltöltött akkumulátorral az autó képes lenne kisebb távolságok megtételére. Így tökéletes lenne a munkába járáshoz, vagy a napi ingázók számára. Vagy szolgálatba lehetne állítani a szélenergiát is az autók meghajtásához.

Megoldás létezik. A világnak rendkívüli szüksége van az üzemanyag kontra élelmiszer küzdelmének felszámolására alkalmas stratégiára. Ebben, mint a világ legnagyobb gabonatermel?jének és –export?rének, egyben a legnagyobb etanolgyártójának az Egyesült Államoknak kell az élen járnia.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány