Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

B?vítés: szigorú kötelezettségek
Strikte Auflagen
Die Zeit, 25. September 2006


2007. január 1-jén Románia és Bulgária a brüsszeli bizottság jóváhagyásával csatlakozik az Európai Unióhoz – kemény feltételekkel. Ez derül ki a bizottság jelentéséb?l, melyet kedden fognak el?terjeszteni. A bizottság mindkét tagjelölt ország esetében javasolni fogja véd?záradékok bevezetését, melyek által bizonyos tagállami jogokat megvonhatnak t?lük. A jelentés elmarasztalja a két volt kommunista tagjelölt országot, amiért nem sikerült független igazságügyi rendszert kiépítenie, és nem lépett fel elég erélyesen a korrupció ellen. Ezen kívül mind ez idáig egyik kormánynak sem sikerült megfelel? rendszert kialakítania az Unió agrársegélyeinek fogadására. Ezen elmaradások miatt mindkét országot arra kötelezik, hogy csatlakozásukat követ?en hathavonta készítsenek jelentést reformjaik haladásáról. E jelentésekt?l teszik függ?vé az esetleges uniós szankciókat.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso és Olli Rehn b?vítési biztos közvetlenül a jelentés el?terjesztése után Bulgáriába, majd Romániába utaznak, hogy javaslataiknak hangot adjanak. Végs? soron a jelenlegi 25 tagország kormányai fognak dönteni a két tagjelölt ország csatlakozásáról. A jelentés szerint mindkét országnak sikerült jelent?s mértékben közelítenie az uniós elvárásokhoz, ugyanakkor sok területen aggodalomra adnak okot. Amennyiben nem tesznek lépéseket az igazságügyi rendszer javítására, nem lépnek fel hatékonyan a korrupció, a szervezett b?nözés és a pénzmosás ellen, akkor az EU – szabályos m?ködése érdekében – intézkedéseket fog tenni.

Mivel mind ez idáig egyik országnak sem sikerült olyan rendszert kiépítenie, mely képes lenne az agrártámogatások ellen?rzött elosztására, fennáll a veszély, hogy Románia nem lesz képes a támogatások megfelel? felvételére. Ez a kifizetések elmaradását vagy csökkentését eredményezheti. Szintén fennáll a veszélye annak, hogy Románia agrárexportját a megfelel? állatorvosi ellen?rzés hiánya és a sertéspestis terjedése miatt betiltanák. Amennyiben a két állam igazságügyi rendszerének m?ködése nem javul, a 25 jelenlegi tagállam az igazságügyi együttm?ködést is felfüggesztheti.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány