Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

EU-csatlakozás: elégedettség Szófiában és Bukarestben, aggodalmak Zágrábban
Zufriedenheit in Sofia und Bukarest, Sorge in Zagreb
Die Zeit, 27. September 2006


Romániában és Bulgáriában elégedetten fogadták az Európai Bizottság azon javaslatát, miszerint mindkét országot 2007. január 1-jét?l vennék fel az EU-tagállamok sorába. A román elnök, Traian Basescu szerint ez egy esély arra, hogy egy el?nyös „politikai, társadalmi és gazdasági szervezet” keretein belül növekedjen az állampolgárok életszínvonala. Egyidej?leg azonban figyelmeztetett arra is, hogy a jólét növekedését csak kemény munkával lehet elérni. Basescu megígérte, hogy a kormányzatot továbbra is élesen kritizálni fogja, ha az az EU által megkövetelt reformok végrehajtásában késlekedik. A bolgár miniszterelnök, Sergej Stanischew kijelentette, hogy kormányzata változatlan er?feszítéssel folytatja a harcot a korrupció és a szervezett b?nözés ellen. Az EU-tagság Bulgária számára remélhet?en stabilitást és gazdasági fejl?dést hoz, és európai perspektívát nyit az ország el?tt.

Horvátországban, ahol év eleje óta a csatlakozásról tárgyalnak, kétkedve fogadják,hogy vajon az EU nyitott-e további b?vítésekre Románia és Bulgária felvétele után. Erre okot szolgáltat az Európai Bizottság elnökének, Barrosónak azon nyilatkozata, miszerint nem lehet addig több új tagállamot felvenni, amíg az EU alkotmányos problémáit meg nem oldják. A horvát elnök szerint ezek azonban csak egy vezet? hivatalnok nézetei, nem feltétlenül az EU állásfoglalása. „Megkezdtük a tárgyalásokat az EU-val és be is fogjuk azokat fejezni.” Arra számítanak, hogy 2008-ig az EU új alkotmányos kereteket állít fel, így marad elég id? arra, hogy Horvátország problémáira megoldás szülessen. Hasonló módon próbálta megnyugtatni a kedélyeket Olli Rehn b?vítési biztos. Ha Horvátország keresztülviszi a szükséges reformokat, nagy valószín?séggel ennek az évtizednek a végére készen fog állni a csatlakozásra.

A konzervatív kormányzat legf?bb célként t?zte ki az EU-tagságot. A csatlakozás késlekedése veszélyeztetheti a reformintézkedéseket és az EU-val szembeforduló hangulatot idézhet el? a népesség körében. Azt, hogy milyen er?sek a titói tradíciók az egykori jugoszláv tagállam befolyásos köreiben, nemrég maga Mesic elnök demonstrálta, aki közös rendezvényen vett részt Havannában Hugo Chávez és Fidel Castro oldalán.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány