Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Még sokat kell tenni a bels? egységért
Noch gutes Stück zur inneren Einheit
WirtschaftsWoche, 3. Oktober 2006


Angela Merkel szövetségi kancellár a német egység évfordulóján Kielben mondott ünnepi beszédet. Mint elmondta, Németország hosszú távú célja, hogy Európa vezet? állama legyen. Ennek érdekében a jöv?ben kiegyensúlyozott, nyitott költségvetési rendszert kell létrehozni, modern munkaer?piaci politikát kell folytatni, egyszer?síteni kell az adórendszert, meg kell reformálni az egészségügyi rendszert, valamint újra kell gondolni az állam és a tartományok pénzügyi kapcsolatát. Véleménye szerint Németország jöv?jének alakulása azon múlik, hogy sikerül-e az ötletek országává fejl?dnie.

Merkel nagy el?rehaladásnak könyvelte el, hogy 16 évvel Kelet- és Nyugat-Németország egyesítése után ?, mint n? a volt NDK-ból, az újraegyesített Németország szövetségi kancellárja lehet. Schleswig-Holstein miniszterelnöke is sikeresnek ítélte a németek teljesítményét. Tisztelettel adózott mind a keletnémetek el?tt, amiért felkötötték a nadrágot; mind a nyugatnémetek el?tt, akik csodálatra méltó szolidaritást tanúsítottak keleti társaik iránt. Az SPD elnöksége is úgy vélte, Németország az egyesítés terén már sok mindent elért, de kitért arra is, hogy Kelet-Németországban továbbra is kétszer annyi a munkanélküliek száma, mint nyugaton.

Az Institut für Wirtschaftsforschung Halle (hallei gazdasági kutatóintézet) elnöke szerint Kelet-Németország teljes felzárkóztatása még további 40 évig is eltarthat, és elmarasztalta a kormányt, amiért nem tesz eleget a keleti országrész fejlesztéséért. Helmut Kohl korábbi szövetségi kancellár szerint már most „virágzik a vidék” mind nyugaton, mind keleten. Mindazonáltal egy felmérés szerint a keletnémetek többsége (74%) még mindig másodrangú állampolgárnak érzi magát. Hamburg katolikus érseke is mélyen húzódó árkokat lát kelet és nyugat között. A keleti országrész felzárkóztatásáért felel?s miniszter elkötelezte magát a szolidaritáspaktum 2019-ig való meghosszabbítására.

Merkel beszédében felhívta a keletnémeteket, hogy merjenek cselekedni, a veszélyek helyett a lehet?ségekre koncentráljanak, és váltsák valóra ötleteiket. Elmondta, hogy az újraegyesítés jelent?s javulást idézett el? Kelet-Németországban a környezetvédelem, az egészségügyi ellátás, az infrastruktúra-kiépítés és a kultúra területén, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki Németország túlzott bürokráciája és nagyméret? államadóssága miatt.


© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány