Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A világ 500 legnagyobb vállalata
Global 500
Fortune, July 24, 2006


A világ legnagyobb vállalatainak rangsorára pillantva azonnal kirajzolható a világgazdaság f? trendje: a természeti er?források minden eddiginél nagyobb szerepet játszanak a globális gazdasági folyamatokban. A Fortune idei 500-as listájának els? tíz vállalatából 5 olajvállalat – több mint tavaly. Újabb négy a tízb?l autóipari vállalat, mely fogyasztói szintén benzint vagy gázolajat használnak. Az egyetlen kivételt az els? tízben a Wall-Mart jelenti, mely négyéves uralmát a lista élén idén megtörte az Exxon Mobil.

Az olajágazat dominanciája az évtizedes vállalati konszolidáció beérésének és a magas nyersolajáraknak tudható be. Az Exxon bevétele 2005-ben 25 százalékkal növekedett, a vállalat az év végén 36 milliárd dolláros profittal zárt. Az el?retörést két másik olajipari óriás els? tízbe kerülése is jelez – Chevron (6.), ConocoPhillips (10.), mely utóbbi 1997 óta el?ször szorította ki a GE-t a legjobb tízb?l. „E vállalatoknak még soha nem ment ilyen jól” – mondja Fadel Gheit, az Oppenheimer olajipari elemz?je. Azonban nem csupán az olajipari vállalatok szárnyalnak. 2005 minden legjobb 500 közé kerül? cég számára rendkívüli volt. A listára kerüléshez 13,7 milliárd dolláros éves bevétel szükségeltetett, a tavalyi 12,4 milliárddal szemben. A listán szerepl? cégek profitja 30 százalékkal növekedett az elmúlt évben. Összes bevételük 18,9 billió dollár, a világ GDP-jének egyharmada.

De különösen jól mégis a régi iparágak képvisel?i – kombinátok, olajvállalatok – teljesítettek. A bányász- és a nyersolajszektor – a finomítói szegmenst figyelmen kívül hagyva – 77 százalékos profitnövekményt jegyezhettek. Ha hozzávesszük a finomítókat is, akkor a szektor összesített bevétele 2,8 billió dollár, ami 27 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A jelenség mögött az 90-es évek világgazdasági trendjének megváltozása áll. Akkor a szoftver, média és egészségügyi szektorok vitték a világgazdaságot, most a feltörekv? országok adják a motort, akiknek hatalmas az er?források és nyersanyag iránti étvágyuk. Miközben 2005-ben a GM 10,5 millió dolláros veszteségével rémes évet hagyott maga mögött, továbbra is az ötödik a listán, megel?zve a DaimlerChryslert, a Toyotát és a Fordot (7., 8. és 9. helyezettek). El?kel? pozíciójuk nem annak tudható be, hogy a szektor oly gyorsan növekedne (évi 4 százalék), hanem annak, hogy hatalmas vállatok, egyenként 185 milliárd dolláros bevétellel. A sorrend közöttük azonban hamarosan változni fog. Ilyen növekedési ütem mellett a Toyota maga mögé fogja utasítani a GM-et és a DaimlerChryslert is, mellyel 2006-ra a világ legnagyobb autógyártójává léphet el? (már ami a bevételt illeti).

A másik kulcságazat a 47 százalékos bevételnövekményt jegyz? pénzügyi szektor. A listán minden kilencedig vállalat valamilyen bank. Ennek hátterében egyrészt a fém és energia keresletének megugrása, másrészt a kölcsönök felfutása áll. Els?sorban az európai bankok körében volt leny?göz? a fejl?dés üteme. A UBS például 73 százalékkal növelte nyereségét az elmúlt évben, de a francia Crédit Agricole (88 százalékos bevételnövekmény), a belga Fortis (49 százalék), a Deutsche Bank (37 százalék) is kit?n? évet zárt. A belga Dexia (55.) 259 százalékos bevételnövekményének köszönhet?en 236 hellyel ugrott el?re tavalyhoz képest. Mi az 500-as lista legjobb 50 vállalatának közlésére szorítkozunk.


© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány