Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Er?söd? inflációs nyomás Észak-Amerikában
Inflation Pressure Strengthen in North America
By Olga Pomerantz
National Institute Economic Review, July 2006


2006 els? negyedévében az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szervezetben (NAFTA) az egy évre vetített növekedési ütem 3,8 százalékra növekedett az egy évvel ezel?tt mért 3,2 százalékhoz képest. Mindhárom gazdaság – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – er?s növekedési ütemet mutatott. Az Egyesült Államok b?vülésének üteme csekély mértékben növekedett, a mexikói gazdaság viszont egy évre vetített 5,5 százalékos negyedéves növekedési ütemével csaknem megduplázta a 2005 els? negyedévében mutatott teljesítményét, melynek hátterében az Amerikába és Kanadába irányuló export stabil b?vülése áll. El?rejelzésünk szerint a régióban 2006-ban 3,75 százalékos GDP-növekménnyel kell számolni, mely 2007-ben 3 százalékra, 2008-ban pedig várhatóan 2,75 százalékra fog csökkenni. Az Egyesült Államokban a hazai kereslet a tárgyalt id?szakban er?sen növekedett, a fogyasztók kiadásai 2005 utolsó negyedévéhez képest 1,2 százalékkal növekedtek, és további, 0,8 százalékos növekedésre számíthatunk 2006 második negyedévében is. Ennek hátterében az olaj világpiaci árának növekedése áll, mely folyamatosan felfelé tornássza a benzinárakat, mely várhatóan a jöv?ben is csak egyre drágább lesz. Az amerikai benzinárak alakulásának a legújabb közel-keleti fejlemények és a világpiaci kereslet további er?södése sem kedveznek. Számításaink szerint a hazai kereslet éves szinten valamivel a 2005-ben regisztrált szint alatt, 3,3 százalékkal fog növekedni 2006-ban. Az ingatlanpiac leh?lése – melynek jelei egyre kézzelfoghatóbbak – a következ? évben és középtávon kedvez?tlen hatással lesz a fogyasztás növekedésére. Az üzleti befektetések továbbra is magas szinten állnak, növekedésük konzekvensen követi a vállalati profitok növekedési ütemének alakulását. Idén a befektetések 8,75 százalékos növekedésre számítunk, ami megközelíti a 2005-ös értéket, viszont a következ? években a növekv? kamatlábak hatására a befektetési kedv lanyhulása várható (2007-ben 5 százalékos növekedési szinten). A külkereskedelem semleges hatással bír az amerikai gazdasági növekedésre, mivel a rohamos exportnövekedést hasonló ütem? importnövekmény kísérte 2006 els? negyedévében. A maginfláció ez év els? felében meghaladta azt az éves 1-2 százalékos komfortzónát, melyet a Federal Reserve újonnan kinevezett elnöke irányzott el?. Az infláció megszaladása mögött ismét csak az olaj magas világpiaci ára áll, mely Amerikában a még meredekebben növekv? benzinárakban csapódik le. El?rejelzésünk szerint így a pénzromlás mértéke 2006-ban el fogja érni a 3 százalékos szintet, hogy 2007-ben 3,25 százalékra emelkedjen.
© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány