Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A boldogság világtérképe
Die Weltkarte des Glücks
Die Welt, 28. Juli 2006


Két héttel ezel?tt még a dél-tengeri Vanuatu sziget lakosai, ma a dánok a világ legboldogabb emberei. Ezt találta Adrian White brit szociálpszichológus, a leicester-i egyetem egyik kutatója, amikor világszerte több mint 80 000 embert megkérdezett egészségér?l, jólétér?l, képzettségér?l, nemzeti érzésér?l és a táj szépségér?l.

A dánok a kutató szempontjai alapján tehát különösen boldognak mondják magukat, ugyanígy a svájciak, osztrákok, izlandiak, finnek és svédek is. A „boldogsági lista” további el?kel? helyezettei a bahamai szigetek lakosai, Bhutan, Brunei és Kanada. A USA érdekes módon csak 23. helyen, Németország a 35. helyen szerepel. A világ legboldogtalanabb emberei Kongóban, Zimbabwéban és Burundiban élnek.

A tanulmány egyértelm?vé tette: a kapitalizmus nem veti az embereket a boldogtalanságba. Azon ország lakosai a legboldogabbak, akik jó egészségügyi rendszerrel, a legmagasabb egy f?re jutó jövedelemmel és megfelel? képzési lehet?séggel rendelkeznek. A modern élet frusztrációi és az öregségt?l való félelem ezek szerint tehát kevésbé számottev?k, mint az egészség, pénz és tudásszomj.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány