Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Hagyjunk fel a csábítgatással
Don’t Tempt Me
By Frédéric Sautet
Forbes Magazine, June 19, 2006


Els?re úgy t?nhet, hogy az adócsökkentés diadalaként értelmezhet? a legfels?bb bíróság nemrégiben meghozott azon döntése, mely jogszer?nek ismerte el az államok azon gyakorlatát, hogy adókedvezményeket nyújtsanak a betelepül? vállalatok számára. Pedig egyes munkáltatók célzott adókedvezményekkel történ? csalogatása nem jó üzletpolitika, hátrányos az állam számára és hosszú távon a vállalatok számára is, akik elvileg a kedvezményezettjei lennének a programnak.

A depresszióval küzd? közösségek politikusai évtizedek óta úgy tekintenek a célzott adókedvezményre, mint egy csodaelixírre. Valójában viszont ezen üzletpolitika nem szolgálja a gazdasági növekedést. S?t, épp ellenkez?leg. Míg az általános adócsökkentés felpörgeti a gazdaságot, amib?l minden vállalat és vállalkozó profitál, addig a célzott adókedvezmények a már betelepült vállalatok kárára nyújtanak el?nyöket az újaknak. Jó példával szolgál erre a memphisi Pilot-program, melyet 18 évvel ezel?tt azon logikán alapulva indítottak be, hogy az ingatlanadó fizetése alóli mentesség (legfeljebb 15 év) fejében a vállalatok új munkahelyeket biztosítanak a városban. A legutóbbi (2002-es) felmérés szerint mindez a város ingatlanadó-bevételének 7,4 százalékát kitev? 23 millió dollárjába került a városnak. És hogy milyen hasznot hozott ez a 23 millió dollár? A tanulmány szerint 1988 és 2002 között a Pilot 65 000 új munkahelyet teremtett a városban, amit azonban nehéz összhangba hozni Memphis munkanélküliségi mutatóinak alakulásával: 1990-ben a munkanélküliség megegyezett az amerikai átlaggal, most viszont két százalékkal fölötte van. A szegénységi mutatók pedig kétszeresei a nemzeti átlagnak. 1993 és 2002 között 21 olyan vállalat volt, amely részesült a Pilot kedvezményeib?l, azonban id?közben felfüggesztették azokat, mivel a vállalat nem teljesítette vállalásait. Ugyanebben az id?szakban 19 további vállalat, mely megfelelt a követelményeknek, a kedvezmény lejárta el?tt új telephelyet keresve elhagyta a várost. Emellett, az igazat megvallva, számos cég maradt Memphisben, de azt nehéz megmondani, hogy a Pilotnak milyen szerepe volt mindebben. Volt aki egyébként is itt helyezte volna el telephelyét, mások pedig a kivételek körének további b?vítéséért lobbiztak.

A célzott adókedvezmények legnagyobb problémája, hogy útját állhatják a mélyebb strukturális reformoknak. Az új befektet?k privilegizálásával szemben az általános adócsökkentés az, ami sikert hozhat majd. A gazdasági növekedés azokban a városokban és államokban gyorsul fel, melyek a diszkriminációmentes kedvezmények nyújtásának eszközéhez nyúlnak. Egyszer?en csak el kell távolítani az akadályokat a fejl?dés útjából, és nem szabad azzal próbálkozni, hogy az egyik vagy másik irányba próbáljuk terelni azt.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány