Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A gazdaság rá van utalva a bevándorlókra
Wirtschaft auf Zuwanderer angewiesen
WirtschaftsWoche, 1. Juli 2006A bevándorlók sikeres integrálása alapvet? jelent?séggel bír Németország innovációs képessége szempontjából – állítja Dieter Hundt, a munkaadók szövetségének elnöke.

Németország nem engedheti meg magának, hogy ne használja ki több millió ember munkaképességét. A gazdaság rá van utalva a jól képzett, elkötelezett dolgozókra, legyen az bármilyen nemzetiség?.

Szem el?tt kell tartani, hogy 2050-re tízmillió munkavállaló vonul nyugdíjba. Hundt szerint az eddigi bevándorlási politikája nem az ország érdekét szolgálta. A német oktatási rendszer nem ösztönzi eléggé a bevándorló családok gyermekeit, nem vár t?lük kiemelked? teljesítményt. Követelni kell az idegenek azonnali németnyelv-tanulását, méghozzá minél el?bb. Az utolsó óvodai évb?l szabályos ún. „el?iskolai” évet kell létrehozni.

Óriási tévedés, hogy a külföldiek munkalehet?ségt?l való elszigetelése el?segíti a hazaiak munkavállalását. Éppen ellenkez?leg: a képzett munkaer? és vállalkozók célzott toborzása az egész munkaer?piacra pozitív hatást fejt ki. Konzekvens bevándorlási politikát kell tehát folytatni, mely a német munkaer?piac érdekeit szolgálja. Segítségül szolgálhatna egy olyan rendszer bevezetése, amely szerint csak az a bevándorló vállalhat munkát, aki megfelel? képzéssel és nyelvtudással rendelkezik.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány