Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…






Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Els? az ügyfél
Putting customers first
By Jena McGregor
Fast Company, October 2004


Mindannyian természetesnek vesszük a vállalatok által nyújtott tökéletes kiszolgálást – közöttük pedig vérre men? versengés folyik az igazán min?ségi szolgáltatásokért. A Fast Company Magazin – szokásához híven – idén is kiosztotta a leginnovatívabb és legmegbízhatóbb vállalatokat illet? díjakat.


Az elismerést összesen öt kategóriában ítéltük oda, melyek a következ?k voltak: az igényekre leginkább reagáló vezet?; a leginkább vásárló-központú vezet?; a legjövedelmez?bb piaci játékos; a legmodernebb technikát alkalmazó szerepl? és végül a munkaer?-fejlesztésben kimagasló eredményeket elért vállalati vezetés.


-Az els? kategóriában (változó igényekre leginkább reagáló vezetés) a Trader Joe’s zöldséges-üzletlánc vállalkozás gy?zött. A cég a visszatér? és alkalmi vásárlókat egyaránt meglepve szinte 24 órán belül igyekszik a jogos és teljesíthet? észrevételeknek megfelel?en igazodni a növekv? igényekhez (nyitva tartás átszervezése, távoli célpontokba történ? szállítás, internetes fejlesztések, stb.). A vállalat vezetése szerint semmiféle modern üzleti stratégia nincs meghatározva ezen profil mögött, a kulcs pusztán a közvetlen emberi kapcsolat a vásároló és a cég alkalmazottai között. A vállalat szigorúan betartott sz?k profil helyett a szó szoros értelmében nyitott mindenfajta új termékre, amelyet a vásárlók igényelnek, és azokat rövid határid?vel be is szerzi.


-A második kategóriában (vásárlóközpontú vállalatvezetés) a Chick-Fil-A étteremláncé az els? helyezés. Ezen vendéglátó-ipari egységek lényege, hogy minden helyzetben képesek kiszolgálni a betér? vendéget. Az éttermek korán, reggel 6 órakor nyitnak és pihen?helységet éppúgy találunk bennük, mint a nagy poggyásszal érkez?k számára létesített csomagmeg?rz?t. A családi vállalkozás profitja az ilyen szolgáltatások bevezetését követ?en több, mint 40%-al n?tt, és a lánc több száz új étteremmel b?vült. A vásárlók felé sugárzott imidzs nem csupán álarc: a cég vezet?-asszonya legközvetlenebb munkatársait minden munkanapon maga vendégeli meg ebéddel otthonában, és az alkalmazottak szerint ilyen vezetés alatt már nem nehéz ugyanezt a kiszolgálást továbbadni a vendégeknek sem.


-A legjövedelmez?bb piaci játékos kategóriában a Progressive járm?-biztosítási cég bizonyult a legjobbnak. A vállalat a piacon egyedüliként volt képes csökkenteni szolgáltatásának díjait és ezzel párhuzamosan növelni bevételeit, 2001 óta mintegy 75%-al. A cég egyértelm?en a hosszú távra szerz?d? kliensekre tervezi vállalati stratégiáját (hosszabb távon futó és nem azonnal jelentkez? vállalati és szolgáltatási fejlesztések), amellyel rövid távon ugyan elveszítenek egyes ügyfeleket, hosszabb távon azonban egy stabil ügyfélkörre tehetnek szert. Fejlesztési terveikben szerepel többek között a mobil-iroda rendszer kiterjesztése országos szintre.


-A legmodernebb technológiák alkalmazása terén a Mini USA kapta idei díjunkat. A tradicionális brit kisautó új változatainak amerikai képviselete ezidáig egyedülálló módon és szinten alkalmazza az Internetet. A potenciális vásároló ugyanis a cég weboldalán állíthatja össze a neki leginkább megfelel? konfigurációt, a küls? jegyekt?l a bels? felszereltségig. Az „elkészült” autót pedig életszer? környezetben, videó-animáción tesztelheti az érdekl?d?. Az új szolgáltatás egyértelm?en találkozott az ebben a kategóriában rendkívül magas vásárlói igényekkel, és nem csupán az érdekl?d?k, de a kíváncsi versenytársak figyelmét is felkeltette.


-Utolsó kategóriánkban (munkaer?-fejlesztés) ismét egy zöldség-áruházlánc, a Wegmans tudhatja magáénak az els? helyet. A fejlesztések alapötletét az az állandó jelenség adta, amely szerint a nem mindig felkészült vásárlók az üzlet alkalmazottaitól kérnek tanácsot a legmegfelel?bb döntés meghozatalához. A cég alkalmazottai ennek megfelel?en széleskör? tudással rendelkeznek a lánc által árusított zöldségek, gyümölcsök és borok mindenféle fogyasztási variációit illet?en.











© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány