Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az eBay titka
eBay’s Secret
By Patricia Sellers
Fortune, October 18, 2004


A világ leggyorsabban fejl?d? vállalatát vezetni még annál is nehezebb feladat, mint amilyennek els? hallásra t?nik. Ez az oka annak, hogy Meg Whitman, az eBay vezérigazgatója az idén vitán felül nyerte el Amerika legsikeresebb üzletasszonyának címét a Fortune Magazinnál.


Az idén 48 éves Meg Whitman állítja: „ha bárkit megkérdezel rólam, a hatalom vagy az er? szavakat senki sem fogja említeni neked. Talán beszélnek majd kék, napsütéses égr?l és sok minden hasonlóról, de a hatalom kapcsán nincs olyan ember, akinek én jutnék az eszébe”. Az elmúlt hét év alatt, amióta Meg az eBay vezérigazgatója, a vállalat 5,7 millió dolláros érték? „kisvállalatból” 3,2 milliárd dolláros gigásszá vált. Ez a sikertörténet nem csupán els? látásra meglep?en gyors. Az eBay ugyanis a történelem legsebesebben növekv? vállalata, már most gyorsabb ütemben n?, mint a Microsoft vagy a Dell annak idején, s éves bevétele eléri az egymilliárd dollárt. Az eBay rendkívül különleges vállalkozás: nincsenek gyárai vagy üzemei, saját ipari vagy termelési egységei, ugyanakkor a „munkát” éppen a kliensek végzik el a cég számára. Csak a 2004-es évben 48 millió ilyen ember akadt világszerte: akik eladással, licitálással vagy vétellel összesen 32 milliárd dollár forgalmat bonyolítottak le a világ legjelent?sebb online értékesítési vállalkozásán keresztül. Ha az a 430,000 ember, aki folyamatosan vagy alkalmanként a cégen keresztül értékesíti portékáját, az eBay hivatalos alkalmazottjaként lenne bejegyezve, a vállalat (rögtön a Wal Mart után) a második legnagyobb lenne a világon.


Meg szerint – fentiek alapján nem meglep? módon – az eBay-t a kliensek maguk építik. Ugyanakkor ez a recept mintha túl egyszer?nek t?nne. A vezérigazgató asszony szerint olyannyira primitíven egyszer?, hogy akár egy majom is vezethetné. Ez azonban természetesen csupán vezet?i szerénység, ahogyan a küls? kritikusok hasonló meglátásai is puszta naivitással magyarázhatók. Whitman és csapata ugyanis nem kevesebbet hozott létre az eBay-el, mint a ma, de leginkább és els?sorban a holnap, a 21. század típusvállalatát – kis alkalmazotti létszámmal és maximális profitképességgel. Mindehhez pedig jóval több kell, mint amivel az említett majom szolgálhat: újszer? célterületekre és azokon alkalmazott konstruktív stratégiai döntéshozatalra. A csúcsvezet? szerepe – saját és környezete bevallása szerint – gyökeresen különbözik, akár a Fortune 50-es listájának más szerepl?it?l. Ahogy Whitman egyik f? tanácsadója fogalmaz: „az ? hatalma nem az ellen?rzésr?l szól, és valószín?leg nem is a méretr?l, a nagy számokról, a nagy döntésekr?l. Az ? személyes befolyása, ráhatása a folyamatokra sokkal jelent?sebb, mint az ellen?rzésének fontossága”.


A személyes befolyás kialakításához természetesen szükség van kezdeti lépésekre. Itt els?sorban a hitelesség megteremtésér?l van szó, arról, hogy a vezet? valóban azt és úgy teszi, ahogy azt korábban megígérte vagy el?re jelezte. Az egyik legjelent?sebb amerikai vállalat-elemz? cég kutatója állítja: „soha nem találkoztam olyan vállalattal, amely az eBay-hez hasonlóan alacsony szinten tudta tartani a nem pont a tervek szerint alakuló üzleteinek és vállalati folyamatainak számát”.© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány