Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Helyzetelemzés az IMF-nél
Reality Check at the IMF
Economist, April 22, 2006


Úgy t?nik, hogy a Nemzetközi Valutaalap nem nyerhet. Minden egyes pénzügyi válság során terítékre kerül a szervezet átfogó reformjának kérdése, idén azonban nyomát se leljük ilyen válságnak, egy héttel az IMF tavaszi találkozója el?tt a kérdés mégis ismét napirenden van. Mervyn King, a Bank of England elnöke szerint az alap m?ködése bizonytalan, míg Tim Adams, az amerikai kincstár nemzetközi ügyekkel foglalkozó els?rangú beosztottja úgy véli, hogy az alap „elaludt a volán mellett”. A kritikus hangok szerint az IMF jelent?ssége nagymértékben csökkenni fog, hacsak nem kerül sor radikális megújulásra.

Kevesebb mint egy évtizeddel ezel?tt a világban egymást követték a feltörekv? piacok pénzügyi válságai, melyek során mindig az alaphoz fordultak segítségért. Napjaink magas fokú likviditásának köszönhet?en viszont ezek a feltörekv? gazdaságok könnyen tudnak pénzforrásokhoz jutni, így nincs szükségük az IMF-re. Ily fokú likviditással azonban nem számolhatunk mindörökké. Vagyis az, hogy jelenleg nincs t?z sehol, nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség t?zoltókra.

De akkor mi az, ami reformra szorul? El?ször is a szervezet költségvetése. Bizarr módon a Valutaalap akkor jut bevételhez, ha válságban lév? országoknak kölcsönöket nyújt. A mostani helyzetben így a következ? két évben 30 százalékkal fog csökkeni az IMF bevételeinek szintje. Azaz az IMF-nek nem új szerepre, hanem új pénzügyi forrásokra lenne szüksége.

Másrészt vissza kellene állítani a feltörekv? piacok szervezet iránti bizalmát. Ugyanis a potenciális segélyfogadó országok megtakarításai a legnagyobbak a világon. Mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen még egyszer a Valutaalaphoz fordulniuk, így óriási külföldi valutatartalékokat halmoznak föl. A bizalom helyreállítása érdekében el kell hitetni a feltörekv? országokkal, hogy az IMF ?ket képviseli, ami azt jelenti, hogy jelent?s hangsúlyeltolódást kell végrehajtani a szervezeten belül Európa rovására. Felettébb abszurd az a helyzet, hogy Brazília, India és Kína 20 százalékkal kisebb kvótával rendelkezik, mint Hollandia, Belgium és Olaszország. Ezek az országok nagyon szívesen fizetnének be többet a közös kasszába, csak hogy nagyobb szavazati joggal bírjanak – mely törekvésükben maguk mögött tudhatják a spanyol elnök, Rodrigo de Rato támogatását. E reformot az európaiaknak is támogatnia kellene, hiszen a kisebb szó egy hasznos szervezetben többet ér, mint a nagy hatalomé egy hasznavehetetlenben.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány