Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Vállaljunk több gyereket!
Let’s Have More Babies!
By Paul Johnson
Forbes Magazine, April 17, 2006


A demográfiai robbanás, mint fenyegetés teljesen elt?nt a közbeszédb?l. Még a harmadik világban is számottev?en csökkent a népességnövekedés üteme, így napjainkra épp a jelenség ellentettjét?l kell tartanunk. Különösen Európában születik meghökkent?en kevés gyerek. Olaszország helyzete a legelkeserít?bb. Pedig az 1930-as években még épp itt büszkélkedhettek a világ egyik legmagasabb termékenységi mutatóival. Ez nagyrészt Mussolini társadalompolitikájának volt köszönhet?, melynek célja az volt, hogy olaszokkal népesítsék be Afrikát, és ösztönözzék a migrációt Argentína irányába. Ma viszont itt születik a legkevesebb gyerek a világon. De hasonlóképp „terméketlen” Németország lakossága is. Franciaországban a helyzet valamivel jobb, de ez nagyrészt a bevándorlóknak köszönhet?, akik mára a lakosság 10 százalékát adják. Gyerekkoromban a katolikus brit családokban 6-10 gyerek n?tt fel, ma alig kett?. Az 1900-as évek elején a Közép-Európából Amerikába és Nagy-Britanniába érkez? zsidók hatalmas családokat hoztak magukkal. A regisztrált történelem folyamán talán az askenázi zsidóság bírt a legmagasabb termékenységi mutatókkal. Hollywoodot például ezen családok sarjai népesítették be. Ma viszont az amerikai és a brit zsidóság is a természetes reprodukciós szint alatti számú gyerek felnevelésére hajlandó.

Minek köszönhet? mindez? Egy tényez? a sok közül a házasság, mint intézmény jelent?ségének hanyatlása. A fiatalok jóval kés?bb házasodnak, mit korábban, már ha megházasodnak egyáltalán. Inkább az együttélést választják – melyet úgy fognak fel, mintha házasok lennének -, és nem vállalnak gyereket. Aztán összevesznek, és útjaik elválnak egymástól. Így rengeteg n? találja magát egyedül 40-edik születésnapján, amikor kezdheti elölr?l az ismerkedési procedúrát, és még nincs gyereke. Mások azt mondják, hogy a gyerekvállalás komoly befektetés, nem engedhetik meg maguknak. És ne feledjük a n?k karrier utáni vágyát sem, amit véleményük szerint egy gyerek derékba tör, de minden bizonnyal nehezebbé teszi a vállalati ranglétrán való felemelkedést.

Másik tényez?ként említhet? a vallás és a hit háttérbe szorulása. Nyugat-Európában a legtöbb középkori templom már szinte csak múzeumként szolgál. XVI. Benedek pápa a reevangelizáció és Európa újbóli benépesítését választotta f? feladatának. Azt nem tudom, hogyan fogja ezt elérni, mikor az Európai Unió alkotmánytervezetéb?l a keresztény gyökerekre való hivatkozó passzusát is kivették.

Persze nem szabad, hogy ez a pesszimista érzés magával ragadjon bennünket, hiszen a hosszú távú demográfiai el?rejelzések óriási hibaszázalékkal dolgoznak. A társadalmi trendek ugyanis könnyen változhatnak. Azt pedig semmiképp nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekvállalás – legyen is az bármennyire is fárasztó, drága, hátráltassa bármennyire is a vállalati el?menetelt – mindenekfelett örömteli, és nap mint nap melegséggel tölti el az ember szívét. Egy gyerek felemeli a lelket, és értelmet ad az életnek. Nem vállalni gyereket annyit tesz, mint megfosztani magunkat minden öröm és élvezet felét?l, melyeket az élet tartogat számunkra. Ezek a kétségbevonhatatlan tények pedig az évek során vissza fogják állítani a természet rendjét.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány