Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Közelség és identitás
Nähe und Identität
von Stefan Baron
WirtschaftsWoche, 20. März 2006


Németországban az általános jó hangulatot és bizakodást a tavasz sem hozta meg. A nagykoalíció veszekszik és csak 100 nap erejéig tudta megnyugtatni a „publikumot”, az orvosok sztrájkolnak, a focisták állandóan vesztenek, a nemzet pedig fél a kihalástól. A világ továbbra is mozgásban van, míg Németország megállt. Nemcsak a gazdaság beteg, a szociális rendszer is krákog, többr?l van itt szó: a németek egzisztenciájukban veszélyeztetettek. A legy?zend? félelemr?l szóló viták tehát tovább folytatódnak, méghozzá ugyanolyan felszínesen, mint korábban: vállalatvezet?ket hazátlanoknak bélyegeztek, mert f?leg külföldön teremtettek munkahelyeket, az otthoni magas munkanélküliségi mutatókat figyelmen kívül hagyva. Felvetették, hogy a gyermektelenek nyugdíját megrövidítik. Ehhez hasonló buta kampány nem fog változtatni az alacsony születési rátán. Ellenkez?leg: melyik értelmes pár szeretne egy ilyen társadalomba gyermeket a világra hozni?

A demográfiai fogyás oka nem az emancipált n?k csökken? hajlandósága az áldozathozatalra. Ha egyáltalán, akkor inkább a férfiak azok, akikb?l hiányzik az elkötelezettség, mivel nem járulnak hozzá ahhoz, hogy mindkét nem számára lehetségessé váljon a gyerek és karrier.

A modern társadalmak terméketlenségének oka a kultúránk, vagy méginkább: civilizációnk. Már Oswald Spengler is a civilizált ember terméketlenségér?l beszélt. Ezzel arra gondolt, hogy azok az emberek, akiket nem gyötör elnyomás, végszükség és kötöttség, nem termékenyek, mert teljesen magukért élnek.

A modern élet, úgy t?nik, nem m?ködik gyerekekkel. A probléma azonban, hogy nélkülük sem. Akinek nincsen gyereke, nem érdekelt a jöv?ben. Egy gyermektelen társadalom már csak azért sem jöv?képes, mert nem fektet be. A humán és a t?ke etikája itt egybeesik.

A fejl?désgazdaságtanból tudjuk: egyedül pénzzel nem lehet társadalmi változást indukálni. Az afrikai kontinens erre a legjobb példa.

A probléma kultúrforradalmat követel. Egy olyan forradalmat, mely után a gyermeket nem csupán gazdasági aktívaként kezelik, hanem mint legf?bb értelem, a közösség és a jöv?höz való hozzájárulás. Mint egy mindenki számára elérhet? halhatatlanság. A boldogság és életöröm, a közelség és identitásba való befektetés. A jöv? világában ez a befektetés ezerszer is kifizet?dik. Nemsokára, mint oly sokszor már, rájövünk, hogy a család lesz a globalizáció megoldása is.

© 2005-2020, Polgári Szemle Alapítvány