Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Republikánus aggályok az abortuszkérdésben
The GOP’s Abortion Anxiety
By Howard Fineman and Evan Thomas
Newsweek International, March 20, 2006


Az életpárti mozgalom (pro-life, értsd: a széles kör? abortuszjogokat és lehet?ségeket ellenz? társadalmi lobbi) aranykorát éli az Egyesült Államokban. Különös, hogy a konzervatív Republikánus Párt nagy emberei meglehet?sen szégyenl?snek mutatkoznak a kérdésben.

Amikor nemrégiben Dél-Dakota szövetségi állam törvényben korlátozta a terhességmegszakításhoz kapcsolódó teljes kör? szabadságot, számos helyi és másodvonalbeli republikánus örömének és elégedettségének adott hangot: a kórusból azonban hiányoztak az országosan ismert, nagy nevek. Amikor a dakotai fejlemények kapcsán a Newsweek riportere Ken Mehlmannek, a republikánusok országos bizottsága elnökének szegezte a kérdést: akad-e mondanivalója a témában, a befolyásos politikus annyit felelt: „nincs”. Amikor pedig munkatársunk arról érdekl?dött, tervez-e a párt központi nyilatkozatot a kérdésben, újfent rövid válasz érkezett: „nem”. Akkor mindez azt jelenti, hogy az abortuszdilemmát ráhagyják a szövetségi államokra? – kötözködött tovább újságírónk. Mehlman erre már valamivel hosszabb választ adott: „maga viccel?”.

A republikánusok hallgatása e témában érthetetlen. Hiszen politikai agendájuk sikere szempontjából kifejezetten el?nyös, ha a sokmilliós történelmi s a legtöbb újkeresztény egyház számára egyaránt fontos társadalmi témában a párt megfelel?en pozícionálja magát. Kivált, hogy a demokrata ellenfél meglehet?sen egyértelm?en a liberális felfogás, azaz a széles kör? terhességmegszakítási jogok (pro-choice) mellett foglalt állást, és a Legfels?bb Bíróságban egyaránt a konzervatív megközelítés felé billen a mérleg. Rejtély, hol és miben látják jelen körülmények között a republikánusok a politikai kockázatot. Vagy mégsem?

Talán mégis sejthet? az összefüggés. A dakotai példánál maradva: tény, hogy bár az új kelet? törvénymódosítás els?sorban az anya egészségének védelmét hangsúlyozza, miközben a nemi er?szakkal bekövetkez? terhesség megszakításában nem korlátoz, már ezzel is sokkalta tovább megy, mint a teljes lakosság többsége által támogatott szabadelv?ség. A közvélemény-kutatások szerint ugyanis a tengerentúlon három emberb?l kett? továbbra is az LB 1973-as döntését tartja megfelel?nek, amely általános jogot biztosít a n?k számára az abortuszhoz. A jobboldal tehát alappal óvakodik a radikális irányba tolódás veszélyét?l, amikor nem vállalja fel az egyértelm? abortuszellenes kiállást. A konzervatív törzsbázis e kérdésben nem jelent többséget számukra, s mint egy magas rangú demokrata hivatalnok fogalmaz: „a fiúk érzik, hogyha kampánytémává válna, e kérdésben bizony veszítenének”.

Összességében elmondható, hogy az abortusz ügyében a helyi és az országos politikusok is rendkívül körültekint?en és számítóan járnak el. Akinek a széles kör? terhességmegszakítási jogok ütköznek az elveivel, Washingtonban tart a tágabb nyilvánossággal való szembehelyezkedéssel, helyi szinten pedig csak ritkán veszik a bátorságot, hogy az évtizedek óta érintetlen törvényekhez hozzányúljanak. Ám a 2008-as elnökválasztási kampányban már a republikánusok sem tehetik meg, hogy szótlanul menjenek el a kérdéskör mellett: a majdani kandidánsoknak idejében el kell kezdenie e különös stratégia kialakítását.

© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány