Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Transzhumanizmus
Transhumanism
By Francis Fukuyama (Johns Hopkins School of Advanced International Studies)
Foreign Policy, September/October 2004


Az utóbbi pár évtizedben er?s liberalizációs mozgalom bontakozott ki a világ természetes fejl?désének keretein belül. Mindez jóval többet jelentett emberi jogi kampányoknál, feministáknál vagy meleg-jogi aktivistáknál. ?k nem akartak többet, mint az emberi versengést szabaddá tenni biológiai különbségekt?l. Ahogyan a transzhumanisták látják, az emberiségnek muszáj megküzdenie biológiai adottságaival, melyeket az evolúció rakott a vállára.

Bár a biotechnológia rapid gyorsaságú fejl?dése gyakran lehagy bennünket, az ezzel járó fenyegetést nem mindig könny? felismerni. Az emberi versengés, mindenekel?tt bájos összevisszaság. Akaratos kór, fizikai behatároltsággal és rövid élettel. Az emberi féltékenységen, agresszión és er?szakon végignézve a transzhumanisták terve kétségkívül indokoltnak t?nhet. Ha a különbségek elt?ntetése technológiailag lehetséges, miért ne változtathatnánk meg saját fajunkat? A látszólagos érvek azonban részei a törekvés leírhatatlan veszélyeinek. A transzhumanizmus els?számú áldozata maga az egyenl?ség lenne. Az emberiség fejl?d? társadalmai lassú és fájdalmas út során döbbentek rá a személyes és politikai egyenl?ség fontosságára. Arra, hogy az emberi létnek szentnek és sérthetetlennek kell lennie. A politikai liberalizmus szívét éppen a személyenként különböz?en megélt értékek, s az ebb?l fakadó különbségek teszik. Ha átváltoztatjuk magunkat valamiféle legkiválóbb egyeddé, mi szabályozza majd az egyre növekv? igényeket, s mi szab korlátot az összehasonlítgatásnak? Ezek a kérdések minden további nélkül b?ven elegend?ek a fejlett társadalmakra nézve. S akkor még nem is szóltunk a világ szegény országairól, ahol a biotechnológia szinte ismeretlen fogalom, s amelyekre nézve az ilyen típusú törekvések még inkább veszélyt jelentenek. Mi emberek megfoghatatlanul komplex eredményei vagyunk az evolúciós fejl?désnek, jóval többek, mint csupán összerakott s átalakítható testrészek. Jó tulajdonságaink a tökéletességig kiegészítik a rosszakat.

Senki sem sejtheti, meddig teheti lehet?vé a technológiai fejl?dés önmagunk megváltoztatását. De azt láthatjuk és látjuk is, milyen hatással van a drog gyermekeinkre, s környezetünk pusztulásából lassan talán megtanuljuk tisztelni a nem emberi természetet. Ám hasonlóan tisztelnünk kell az emberit. Ha ezt nem tesszük, utat nyitunk a transzhumanista törekvések buldózereinek, melyek a fizikai létet tehetik puszta üzleti kérdéssé.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány