Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Modern mese
Modernes Märchen
von Angela Köhler, Gerhard Blaske, Yvonne Esterhazy, Matthias Kamp etc.
WirtschaftsWoche, 2. Februar 2006


Az európaiak tudatában India fejl?d? országként él, leginkább az utcai lárma és felfordulás, az egyes megyékben tapasztalható nyomor miatt. Legjobb esetben is az olcsó szoftver- kulik vagy a "bollywood" -i giccses filmek jutnak eszünkbe. Ideje ezen változtatni. A Mittal támadása Európa legnagyobb acélgyártója, az Arcelor ellen újabb leckét adott a globalizációnak. Kína mellett India is megtanítja félni az európaiakat. Néhány évtized múlva India megel?zi a világ harmadik legnagyobb gazdaságát, Németországot. Manmohan Singh miniszterelnök kijelentette: "A 21. század India évszázada lesz."

Az ország gazdasága alig 15 éve szabadult meg az állami szabályozás kötelékeit?l. Korábban az indiai vállalatok számára nehéz volt a külföldi t?ke és technológia beszerzése, így arra voltak kényszerültek, hogy saját üzleti modelleket, vagy akár teljesen új szektorokat alakítsanak ki. Ez adta az alapot a kés?bbiekben, hogy a szolgáltatások, az informatika és a precíziós mechanika területén sikeresek legyenek. A kilencvenes évek elején az állam a cs?d szélén állt, az akkori kormányzat megkezdte a piacgazdaság felépítését. Azóta az állam fokozatosan visszahúzódik és kinyitja kapuit a külföldi befektetések el?tt. A liberalizáció után el?ször a sokk következett; a kínai termékek elárasztották a piacot. A rosszul m?köd? vállalatok így elt?ntek, míg a jók világszerte versenyképesek lettek. Ezek a sikeres vállalatok viszik ma is el?re az indiai gazdaságot.

Az elkövetkezend? tíz évben szakemberek stabil 6%-os gazdasági növekedéssel számolnak. Mindezt garantálja az óriási bels? piac. A szegénységi küszöb alatt él? emberek aránya a liberalizáció óta 50%-ról 26%-ra csökkent. A fiatal vásárlóképes középréteg néhány év leforgása alatt 50 millió f?r?l 300 millióra n?tt. India nagy el?nyt tud magának kovácsolni a demográfiai fejl?désb?l és a képzettségb?l.

Ezeket a növekedési esélyeket világszerte hamar felismerték a befektet?k. 2004-ben 5 milliárd dollárt fektettek be, tavaly pedig már 7,5 milliárd dollárt számoltak. Indiai vállalkozások ma már többet fektetnek be az egykori gyarmattartó Nagy-Britanniába, mint fordítva.

Az indiaiak els?sorban márkát és technológiát keresnek. A know-how-transzfert éppen az acélipari maharadzsa, Mittal ?zi professzionálisan. Indiai székhely? gyáraiban már több német mérnök található, mint hazai.


A gazdasági teljesítményb?l való részesedés a következ?képpen fog eltolódni:

2004 2025 2050

EU 34% 25% 15%

USA 28% 27% 26%

Japán 12% 7% 4%

Kína 4% 15% 28%

India 2% 5% 17%

Egyéb 20% 21% 10%


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány