Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A nagy fejesugrás
The Big Plunge
By Christopher Helman
Forbes Magazine, October 18, 2004


A magas és egyre magasabb k?olajárak napjainkban már végérvényesen arra késztetik a nagy olajcégeket, hogy új kutatási és kitermelési módszereket dolgozzanak ki. Nincs ez másként a ChevronTexacónál sem, ahol az eddigi legnagyobb ilyen eredményeket érik el manapság.

A legkönnyebben hozzáférhet? olajkészletek a Közel-Keleten kívül Nyugat- Afrikában és orosz területeken fekszenek. Az észak-amerikai és európai forrásokból a kitermelés költségei 5 USD-r?l 11 USDre, illetve 11 USD-r?l 18 USD-re n?ttek hordónként. A lel?helyekért az eddigieknél is nagyobb küzdelem zajlik: az olajtársaságok célja mindössze a helyben maradás lehet?ségének megszerzése. Ez ma már jóval nehezebb, mint akár egy évtizeddel ezel?tt. A legnagyobb vállalatok között is megkülönböztetett, ún. Big Five tagjai évente 47 milliárd dollárt költenek kutatásra és termelésre, ám a folyamat egyre veszteségesebb, s ma már minden hordónál elkönyvelhet? mínuszt jelent – ugyanis az új kutatások nem jártak igazán jelent?s új eredményekkel.

Kína, amely napi 6,3 millió hordójával már ma is a világ második legjelent?sebb k?olajfogyasztójának számít (az Egyesült Államok mögött), 2020-ra valószín?leg megduplázza szükségleteit. A világkereslet is n?, els?sorban a növekv? népességnek és a fejl?d? világ fokozatos iparosodásának eredményeképpen. Az energiakereslet növekménye a következ? 20 évben elérheti a 40%-ot.

Hogyan elégíthetjük ki ezen növekv? szükségleteket? Senki sem dolgozik többet a kérdés megválaszolásáért, mint a ChevronTexaco. A cég anyagi ráfordításai az új módszerek és technológiák fejlesztésére meghaladják minden versenytárs hasonló összegeit. A várakozások szerint a kutatások eredményeképpen 2008-tól akár napi 2 millió hordóval is n?het a kitermelt mennyiség. Hogy pontosan mire költ a ChevTex a siker érdekében?

– Mélytengeri fúrásokra, amelyek 2010-re a világ olajkészleteinek 10%-át termelik majd ki.

– Az egykori szovjet területeken történ? kutatásokra, amelyek a Közel-Kelet után a Föld legnagyobb likvid hidrokarbonkészletét rejtik.

– Nehézolajra (heavy oil) Venezuelában.

– És földgázra, valamint annak szállítóútvonalaira.

A ChevronTexaco minden korábbi fúrásnál mélyebbre jutott múlt év novemberében, a Mexikói-öböl Alaminos Canyon körzetében. Ez volt az els? olyan fúrás, amely 10 000 láb vízmélységen hatolt keresztül. A vállalat új technológiája 95 mérföld/óra szélsebesség mellett is biztos pozícióban tartja a hajókutat, és az új kitermelés sikert jelez más térségekben, így Tahitin és a Tonga vidékén is. A ChevTex reméli, hogy hamarosan közös kitermel?platformra léphet a Shell és a Unocal vállalatokkal. Az együttm?ködésre és az új technológiákra rendkívül nagy a szükség, hiszen a napjainkban felfedezett tartalékok kitermeléséhez már elégtelenek az eddigi módszerek: legyen szó akár orosz, akár észak-amerikai területekr?l (pl. Új-Fundland).
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány