Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Még több olcsó gondolat
More Cheap Thoughts
By Rich Karlgaard
Forbes Magazine, October 18, 2004


A második világháborút követ?en az Egyesült Államok drámaian megnövelte „részesedését” a világ legragyogóbb elméib?l (Manhattan Project, Silicon Valley). Az európai gazdasági és politikai helyzet közepette könny?szerrel csábíthattuk az Államokba például a magyar tudomány ?stehetségeit.

Napjainkban azonban ez a „részesedés” megfogyatkozott. Globális szemléletb?l minden pozitív fejlemény, hiszen azt jelzi, hogy a fejl?d? országok (olcsó technológiával és demokratikus berendezkedéssel) ma már képesek megtartani tudósaikat, kutatóikat, fejleszt?iket. Az Egyesült Államok számára ugyanakkor ennél kevésbé pozitív a kép. Jelzi annak a félelemnek az alaposságát, mely szerint az Államok bevándorláspolitikája ma a szakképzetlen munkaer?t részesíti el?nyben a szakért?ivel szemben. Rossz tehát a bevándorláspolitika, és rossz a vízumpolitika is. Emellett az Egyesült Államok elvesztette azt a kivételességét, amelyben a naprakészséget, a technikai fejl?déssel való haladást, a szinten tartást biztosította az emigráns tudósok számára. Ma már az internet segítségével ez a tájékozódás bárhonnan megoldható.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány