Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az anti-apokalipszis lovasai
Reiter der Anti-Apokalypse
von Norbert Bolz
Welt am Sonntag, 26. Februar 2006


Nyilvánvaló, hogy a jöv? modern társadalma egy multikulturális világtársadalom lesz. De ugyanennyire nyilvánvaló az is, hogy nem képzelhet? el olyan multikulturális társadalom, amelyben fanatikusok élnek. Konkrétan: a világtársadalomnak meg kell oldania az iszlám problémáit. De hogyan lehetne a muszlimokat saját fanatikusaik ellen védeni? Triviális, hogy az iszlám önmagában nem fanatikus.

A probléma az iszlám mint a düh, gy?lölet és harag vallásos racionalizálásában rejlik. Itt els?sorban nem a kultúráról, hanem gazdasági, technikai és tudományos elmaradottságról van szó. Arról van szó, hogy az iszlám országok évszázadok óta egyetlen növekedési dinamikát ismernek: a földrajzit.

Egyes gondolkodók arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyugati életformaminták nem tudnak az iszlám szociális integrációs erejével versenyezni. Elfelejtik, hogy egy modern társadalom er?ssége éppen a köt?dések gyengeségében rejlik.

A káoszkutatás pillangóeffektusnak nevezi azt a hihetetlen jelenséget, amikor egy pillangó szárnycsapása a világ másik végén egy tornádót eredményez. Egy ehhez hasonló pillangóeffektust figyelhetünk meg éppen a dán Mohammed-gúnyrajzok kapcsán. A fanatikus muszlimok tiltakozásánál még megrázóbb volt a nyugati politikusok reakciója. A német értelmiségiek is látszólag hamar készek elárverezni azt, amib?l élnek: a vélemény- és sajtószabadságot. A cikk szerz?je úgy gondolja, az egyetlen fontos dolog, amit meg kell védeni a Nyugatnak, az a sajtószabadság. Úgy gondolja, az a modern, ha az ember komolyan veszi a hitét, de szótlanul el is tudja t?rni azt, ha mások viccel?dnek rajta. Azaz: a modern társadalom csak egy olyan vallást tud elt?rni, amely elviseli a gúnyt is.

A Nyugat valódi er?ssége a militáns iszlámmal szemben éppen az, amit a kultúrkonzervatívok meg akarnak szüntetni: a világpiac, a tudomány, a technika és a szórakoztatóipar. Ez a négy „anti-apokaliptikus” lovas minden fanatizmust le fog gy?zni. Csak a modernizáció tesz védetté a fanatizmus ellen. És ez azt jelenti: fogyasztási esély és karrier. Aki a nyugati világban sikeres, nem akarja azt tönkretenni.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány