Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A néma többség mobilizálása
Mobilize the Quiet Majority
By Ann Mettler
Newsweek International, October 25, 2004


Egy friss felmérés szerint az európaiak többsége számára a legfontosabb dolog az életben a jó munka. Mindebb?l egyértelm?en az következne, hogy az európai vezet?k a lehetséges legtöbbet igyekeznek megtenni a munkahelyteremt? gazdaságért.

De nem tesznek meg mindent. A valódi tudásalapú gazdaság megteremtésére, a külföldi vállalatok üzemeinek és termel?egységeinek megnyerésére lenne szükség. Utóbbihoz nem elegend? az a tény, hogy léteznek vállalatok, amelyeknek célja az Európában való befektetés. Új típusú el?nyök juttatása is szükséges az európai piacra csábításukhoz. Emellett ha az európai tudományos elit számára – amely az Egyesült Államokban eresztett gyökeret – az Unió nem kínál új, valódi alternatívát, lemondhat egyik legfontosabb potenciális hátországáról.

A jelenlegi európai típusú vállalati szisztéma túlhaladott: a magánszféra és a nemzeti kormányzatok közötti kommunikáció hiányos és sokszor elégtelen, az üzleti érdek mellett nem érvényesülnek a szociális és környezetvédelmi szempontok, valamint a közös gazdasági térség el?nyei. Mindez leginkább éppen az Unió két vezet? tagállamára, Németországra és Franciaországra jellemz?. Például a németeknél az európai közös piaccal összefügg? munkahelyek száma folyamatosan csökken. Franciaországban ez az arány mindössze 9%. Ezzel párhuzamosan az egyre nagyobb méreteket ölt? munkanélküliség felszámolására nem születnek átfogó reformtervek. A legtöbb európai munkavállaló nem tartozik komolyabb érdekérvényesít? szervezethez sem.

Mindezen problémák immár elodázhatatlan kérdések, melyekkel az új bizottsági elnök, José Manuel Durao Barroso köteles szembenézni. Ahhoz, hogy – kétséget kizáróan létez? – reformtörekvései sikerrel járjanak, mindenekel?tt az elvi, ideológiai akadályokat kell legy?rnie az uniós bürokráciában és döntéshozatalban.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány