Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Pénz és erkölcs a General Electricnél
Money and Morals at GE
By Marc Gunther
Fortune, November 15, 2004


Jeff Immelt, a General Electric vezérigazgatója minden elképzelhet? vállalati területen el tudja képzelni a pozitív értékrend megjelenítését. Mindezt pedig anélkül, hogy a nyereségorientált üzlettel kompromisszumot kellene kötni.

Pár héttel ezel?tt Immelt összehívta a vállalat 200 vezet? hivatalnokát, és négy új alapelvet fektetett le – céljai szerint azért, hogy a vállalat minden szempontból a csúcsra jusson. A négy közül három egyáltalán nem meglepetés: teljesítmény, növekedés és nagyszer? alkalmazottak. A negyedik már kevésbé magától értet?d?: értékek. Ráadásul az utóbbi a lista els? helyén szerepelt.

Pedig az érték nem éppen az els? dolog, ami az ember eszébe jut, ha a General Electric szóba kerül. Sokkal inkább az irdatlan éves nyereség (mintegy 150 millió dollár) vagy a Jack Welch nevéhez köthet? keménykez? menedzsment. Immelt továbbra is ragaszkodik ezen „ismertet?jelekhez”, mi több, azok er?sítéséhez. Ám „ha igazán nagy vállalatot akarsz, igazán jó vállalatot kell csinálnod” – vallja. Az emberek szerinte azért jönnek a GM-hez dolgozni, mert valami igazán nagynak a részesei kívánnak lenni. Keményen szeretnének dolgozni, lehet?séget szeretnének az el?relépésre. De ugyanakkor mindezt egy olyan vállalatban, amely képes és tesz is azért, hogy a világban nagy dolgokat vigyen véghez. Immelt az értékek meghonosításának útját választotta arra, hogy maradandó nyomot hagyjon a General Electricben. Az érték a GE számára véleménye szerint annyit jelent, mint hogyan bánik a vállalat az alkalmazottaival és saját szervezetével, milyen vállalatokkal köt üzletet otthon és a világban, milyen technológiákba invesztál m?ködése során. Immelt vallja, hogy a vállalatnak nem kizárólagos célja a profitszerzés és nem kizárólagos eszköze a törvényes m?ködés. Ugyanennyire fontos, hogy tevékenysége hozzájáruljon a világ nagy problémáinak megoldásához. A világ ugyanis megváltozott. Az üzlet önmagában már nem csodálatra méltó, s a nagyságot nem övezi feltétlen tisztelet.

2002-ben a GE is változáson ment keresztül. Immelt els? alkalommal nevezett ki az ún. vállalati állampolgárságért és társadalmi ügyekért felel?s alelnököt korábbi egészségügyi munkatársa, Bob Corcoran személyében. A keze alatt futó program 2002 óta mintegy 3100 különálló vizsgálatot indított és irányított a beruházási alapok lehet?ségeir?l szociális ügyekben.

Welch törekvései révén el?térbe került a sokszín?ség követelménye is, és ebben az évben új vállalati elismeréseket alapítottak n?i és afroamerikai alkalmazottak részére. Kialakították a bels? kereteket a meleg és leszbikus alkalmazottak munkavégzésére, valamint nagyszabású egészségügyi program pénzelésébe kezdtek Ghánában.

Mindez azonban nem jelent radikálisan új megközelítést – mondja egy korábbi területi igazgató, aki a GE mellett a Procter and Gamble és a 3M vállalatoknál is dolgozott. Ám ? is elismeri, hogy Jeff Immelt mindent megtesz az eddigieknél is nagyobb eredményekért.

Többek között jó lehet?séget lát új környezetvédelmi célok megvalósítására. A GE ennek érdekében 2001 óta támogat egy víztisztító vállalatot, egy napenergia-el?állító eszközöket készít? üzemet és a szélenergia- ipart. A vállalat vezetése szerint a szél, a víz, a kisebb üzemanyag-fogyasztás az üzleti innováció f? irányjelz?i lesznek a következ? 10, 20, 30 évben. A vállalatoknak pedig az eddiginél gyorsabban és érzékenyebben kell reagálniuk.

Egy másik jelent?s program keretében a GE vezet? alkalmazottait 3-3 hetes kurzusokban olyan nagy jelent?ség? kérdések alapjaira oktatják, mint például a kínai gazdasági felemelkedés háttere. A részlegek, osztályok igazgatóit Amerika és Európa legjelent?sebb befektet?ihez, aktivistáihoz, szabályalkotóihoz küldik helyszíni tapasztalatszerzésre. Összességében cél a vállalat küls?, üzleti és társadalmi kapcsolatainak (de f?ként az utóbbinak) a meger?sítése, amelyre az ún. poszt-Enron korszakban a korábbinál is nagyobb szükség van.
© 2005-2019, Polgári Szemle Alapítvány